Renovatie

Klimaatbestendig, duurzaam bouwen is in België en veel andere West-Europese landen vooral een zaak van renovatie of verbouwen. Nieuwbouw en recente gebouwen zijn maar een klein deel van het gebouwenbestand. Bovendien zit in de materialen van bestaande gebouwen veel energie opgeslagen die anders opnieuw moet worden opgewekt. Diepgaande energetische renovaties vereisen een bijzondere aanpak en deskundigheid.