Pixii ondersteunt renovatieadvies appartementen

Voor bewoners van appartementsgebouwen zijn energetische renovatiewerken een bijzondere uitdaging. Veel zaken worden beter op collectief niveau opgelost, wat betekent dat voldoende meerderheden in de vereniging van mede-eigenaren moeten worden gehaald.

Pixii ondersteunt renovatieadvies appartementen
Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Voor bewoners van appartementsgebouwen zijn energetische renovatiewerken een bijzondere uitdaging. Veel zaken worden beter op collectief niveau opgelost, wat betekent dat voldoende meerderheden in de vereniging van mede-eigenaren moeten worden gehaald. Maar uiteraard heeft niet elke eigenaar dezelfde verwachtingen, toekomstvisie en budgettaire mogelijkheden.

Welke mogelijkheden heb je als bewoner van een appartementsgebouw? Welke rol kunnen de VME en gebouwbeheerder spelen in een renovatietraject? Een aantal gemeenten die ressorteren onder Wooneco (een dienstverlening van intercommunale Veneco) organiseert gratis infoavonden voor geïnteresseerde appartementsbewoners om de vragen die leven te beantwoorden.

Waar liggen de prioriteiten? Wat is een goed stappenplan om in 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Je komt het te weten op de infoavonden in Maldegem, Eeklo en Deinze. Meer informatie over deze avonden vind je op https://wooneco.be/info-avond-renoveren-appartementen/.

Als expertisepartner zorgt Pixii voor de correcte wetenschappelijke onderbouwing van de presentaties en de interactie met het publiek. De betrokken gemeentes communiceren dit aanbod breed via hun magazines en andere communicatiekanalen. Een ruime selectie van VME's die in aanmerking komen voor dit aanbod wordt rechtstreeks aangeschreven vanuit de gemeentes.

Over mogelijke vervolgtrajecten, bijvoorbeeld ondersteuning voor VME's die daadwerkelijk tot energetische renovatie willen overgaan, wordt momenteel nagedacht.