Over ons

Als neutrale wetenschappelijke instelling en ledenorganisatie neemt Pixii vanuit de passiefbouwprincipes koolstofneutraliteit als uitgangspunt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Wie zijn we?

Pixii / Passiefhuis-Platform is al sinds 2002 de referentie in duurzaam, klimaatrobuust bouwen en wonen. Als neutrale wetenschappelijke instelling en ledenorganisatie nemen we vanuit de passiefbouwprincipes koolstofneutraliteit als uitgangspunt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Koolstofneutraliteit is een kwantificeerbare leidraad, met solide wetenschappelijke fundamenten, die wereldwijd weerklank vindt in beleid, wetgeving en innovatieve industrieën.

Pixii neemt vanuit de passiefbouwprincipes koolstofneutraliteit als uitgangspunt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Wat doen we?

Pixii is als innovator op het gebied van passiefbouwen, met zijn sterke cultuur van ingenieurswetenschappen, een ideale kennispartner voor de bouwwereld en het beleid om de omslag naar een koolstofneutrale gebouwde omgeving te maken.

Waar staan we voor?

Om tegen 2050 net zero in de gebouwde omgeving te halen, zijn de passiefbouwprincipes simpelweg noodzakelijk. Alleen dan is het mogelijk de energievraag en gerelateerde CO2-uitstoot voldoende te compenseren tot net zero en zal de capaciteit van hernieuwbare energie voldoende zijn.  

Daarbij kijken we naar de volledige levenscyclus van die gebouwen, van ontwerp tot sloop. Tegelijk kunnen gebouwen ook CO2-opslagplaatsen zijn, wat in combinatie met hun verduurzaming een essentiële rol zal spelen om Vlaanderen CO2-neutraal te maken tegen 2050. 

Hoe pakken we de transitie aan?

In onze dagelijkse werking hanteren we een aftoetsingsmodel, omschreven in onderstaande 7 punten. Op die manier willen we onze inspanningen maximaal laten renderen.

 • We zetten maximaal in op gebouwen als CO2-opslagplaatsen. We hebben dus alle aandacht voor (upfront) embodied carbon naast operational carbon.
 • Kiezen voor een robuust en passief klimaatontwerp.
 • Renovatie is meestal te verkiezen boven nieuwbouw.
 • Gebouwen zijn demontabel en herbruikbaar geconcipieerd.
 • Invulling van gebouwen is flexibel.
 • Technieken in gebouwen zijn eenvoudig aanpasbaar.
 • We geven de voorkeur aan lokaal energiedelen.
🌎
Het werk van Pixii kadert binnen de sustainable development goals van de VN. Meer details vind je op deze pagina.

Ons team

Pixii is een samenwerking tussen onze medewerkers, onze raad van bestuur en onze stemgerechtigde leden.

Onze waarden

Omgevingsbewust

 • Wij stellen ons altijd eerst de vraag of het niet met minder energie kan zowel in onze opdrachten als organisatie als in onze eigen werking.
 • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
 • Wij stellen de status quo permanent in vraag.
 • Medewerkers zijn meer dan personeel.

Open en toegankelijk

 • Leden zijn meer dan bouwactoren, maar zijn onze partners.
 • Wij delen kennis om ze te vergroten.
 • Wij staan voor een open en constructieve dialoog want deze stimuleert duurzame innovatie en groei.
 • We zijn open van geest en verwelkomen alle visies en meningen.

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk van producenten, bouwbedrijven of andere commerciële belangengroepen. We brengen nuance.

Onderbouw(en)d

 • Alles wat wij doen en zeggen is wetenschappelijk onderbouwd.
 • Wij stimuleren innovatie en out of the box-denken bij bouwactoren, beleids- en opiniemakers, maar ook bij onszelf.
 • We durven onszelf in vraag stellen wanneer dat nodig blijkt.

Het verhaal van Pixii

Pixii begon ooit als Passiefhuis-Platform. Het platform lanceerde in 2002 het passiefhuisconcept als vlaggenschip van het energieneutraal bouwen. De organisatie leverde pionierswerk om energiezuinig bouwen in de markt te zetten. Met de beurs Passive House en het magazine Be Passive bracht de vzw passiefhuizen en energiezuinig bouwen onder de aandacht. Ze verenigde gelijkgezinde bouwprofessionals om samen, met vallen en opstaan, voor een omwenteling in de bouwsector te zorgen.

De organisatie  verenigt ondertussen tal van toonaangevende bedrijven in de bouwsector en ontpopte zich tot een invloedrijke voortrekker in de energiezuinige bouwsector. Die opgedane kennis zet de vzw nu in  om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: van passief naar werkelijk koolstofneutraal. Om dit ruimere verhaal kracht bij te zetten kreeg Passiefhuis-Platform in 2016 een nieuwe naam: Pixii.

Het was uitvinder Hippolyte Pixii die met zijn briljante inzichten de eerste generator met pulserende gelijkstroom bouwde. Het beeld van een nuchtere wetenschapper die een dynamo bouwt die elektronen in beweging zet en zo energie produceert, is een mooie metafoor voor de activiteiten en verwezenlijkingen van Pixii binnen de transitie naar een duurzame samenleving. Pixii zet samen met haar partners de bouwmarkt in beweging. En wees maar zeker dat dit nu en in de toekomst vonken geeft!

Pixii ontleent als feitelijke vereniging rechtspersoonlijkheid aan Passiefhuis-Platform vzw. De statuten van Passiefhuis-Platform kan je hier downloaden.