Pixii zet mee schouders onder klimaatneutraal Linkeroever

Het Klimaatfonds van stad Antwerpen ondersteunt 5 projecten die de uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever helpen verminderen. Deze projecten kaderen in de Europese missie om de stadswijk Linkeroever al tegen 2030 klimaatneutraal te maken, 20 jaar eerder dan de Europese doelstelling.

Pixii zet mee schouders onder klimaatneutraal Linkeroever

De 5 geselecteerde indieners krijgen samen een toelage van in totaal 239.000 euro om hun project binnen de 2 jaar te verwezenlijken.

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Met haar ambitieus klimaatbeleid streeft ze naar een CO2-reductie van 50 tot 55% tegen 2030 in vergelijking met 2005. Tegen 2050 wil Antwerpen zowel klimaatrobuust als klimaatneutraal zijn.

​Voor Linkeroever reikt de stedelijke ambitie nog verder: als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen dit stadsdeel al klimaatneutraal maken tegen 2030. Het Antwerpse Klimaatfonds lanceerde daarom in maart een oproep aan bedrijven en organisaties om innovatieve projecten in te dienen die de uitstoot van broeikasgassen in de wijk rechtstreeks of onrechtstreeks helpen verminderen.

Focus op energieverbruik van gebouwen en lokale productie (hernieuwbare) energie

Bij deze oproep lag de focus op het energieverbruik van gebouwen en de lokale productie van (hernieuwbare) energie op Linkeroever. Een professionele jury koos 5 projecten, die elk een toelage tussen 39.000 en 50.000 euro ontvangen van het Klimaatfonds. De geselecteerde bedrijven en organisaties krijgen 2 jaar de tijd om hun project uit te voeren.

“Voor Linkeroever heeft de stad een torenhoge ambitie. We zijn daarom heel tevreden dat we op hulp kunnen rekenen van de professionele sector om mee te werken aan een klimaatneutrale buurt. De 5 gekozen innovatieve projecten zijn nog maar het begin. We gaan gaandeweg verder actief op zoek naar vernieuwende samenwerkingen en projecten.”

Aanpak met partners​

Pixii en Heatify, ondersteund door Magali Minet op gebied van participatietrajecten, willen verenigingen van mede-eigenaars (VME) overtuigen om de huidige stookinstellingen van hun appartementsgebouw te optimaliseren. Dat zorgt namelijk voor een financieel rendement en zo stoten ze ook minder broeikasgassen uit. Daarnaast wil Pixii VME’s blijven aanmoedigen en begeleiden om naar een warmtepomp over te schakelen of aan te sluiten op het stedelijk warmtenet, en dit in combinatie met het verder verduurzamen en isoleren van het gebouw. Binnen dit project zullen 6 appartementsgebouwen met een verschillende typologie worden onderzocht en begeleid.

Ook Pixii-lid Gevelinzicht participeert

Het ingenieursbureau Gevelinzicht wil in samenwerking met de vereniging van mede-eigenaars (VME) van een woontoren op Linkeroever de energetische gevelrenovatie ervan realiseren. Enerzijds onderzoekt Gevelinzicht samen met fabrikanten hoe zonnepanelen in de gevel (‘building-integrated PV‘) een meerwaarde kunnen creëren voor hoogbouw. Anderzijds wil het bureau met de hulp van financiële en juridische experten een inclusief coöperatief financieel model ontwikkelen, waarbij een meerderheid van de eigenaars zich engageert om te investeren in de energierenovatie van het gebouw.

De andere geselecteerde projecten zijn van LAMPP, Samen Klimaatactief en NON.ENERGY. Lees het volledige verhaal in het persbericht van de Stad Antwerpen: https://pers.antwerpen.be/antwerps-klimaatfonds-ondersteunt-5-projecten-die-linkeroever-klimaatneutraal-helpen-worden

(Bron: Stad Antwerpen)