Goud voor collectieve renovatie in Ierland

In mei 2022 publiceerden onze Ierse collega’s van Passivehouseplus.ie een boeiend relaas over de collectieve renovatie van veertig sociale woningen in Bray (County Wicklow, Ierland).

Goud voor collectieve renovatie in Ierland
Bron: passivehouseplus.ie

Wat de renovatie onder leiding van hoofdarchitect Simon Keogh opmerkelijk maakte, is dat dit het eerste collectieve project is dat met goud werd bekroond volgens de Home Performance Index, een certificatiesysteem van de Irish Green Building Council.

Probleem in de architectuuropleiding

Het project omvatte onder andere twee eengezinswoningen, appartementen en duplexen. Tijdens het project heeft Simon Keogh er alles aan gedaan om zoveel mogelijk data te verzamelen over de milieu-impact. Hij ziet een ‘inherent probleem’ in de architectuuropleiding die artistieke kwaliteit boven meetbare wetenschappelijke prestaties plaatst.

Simon Keogh vindt het ironisch dat de architecturale ethiek voorschrijft het milieu te beschermen en te verbeteren, maar voornamelijk met de eigen ongrijpbaarheid bezig is. ‘Er is een lang verwaarloosde nood aan wetenschappelijke, tastbare oplossingen’, zegt Keogh.

Voor hem waren het een postgraduaatopleiding BIM en energiemanagement, inclusief een training in PHPP (Passive House Planning Package), die hem hielpen ‘de wereld vanuit een wetenschappelijk perspectief’ te bekijken. Die expertise heeft hij ingezet voor het Wicklow project.

Embodied carbon

Ook voor de Ierse (en Britse) regelgever wordt de calculatie van embodied carbon almaar belangrijker. Grote verlagingen in dit deel van uitstoot zijn voorzien voor de komende jaren. Een van de belangrijkste uitdagingen is het vastleggen van een rekenmethode om bestaande gebouwen te kunnen benchmarken. Environmental Product Declarations (EPD’s) zullen een belangrijke rol spelen in dit verhaal.

Cijfers

In het online artikel vind je doorgedreven beschrijvingen van de ambities en inspanningen van de architect, de berekening van de embodied carbon volgens PHribbon en One Click LCA, en een infographic van de embodied carbon per bouwelement.

Het volledige artikel is vrij beschikbaar:

Measure everything - passivehouseplus.ie
Award-winning social housing provides crucial baseline data
Volgtip
Passive House Plus is een excellent magazine over passiefbouw dat verschijnt in een Britse en Ierse editie, te vinden op passivehouseplus.co.uk en passivehouseplus.ie.