Appartementsgebouwen futureproof renoveren

De energetische renovatie van appartementsgebouwen laat toe snel grote energiewinsten te behalen in de gebouwde omgeving. De voordelen door de schaalgrootte liggen voor de hand, maar de uitdagingen zijn niet min.  

Appartementsgebouwen futureproof renoveren
Foto: Pixii
🗓️
23 april 2024 | Kazematten, Gent

In deze Expert Day maak je kennis met de nieuwste inzichten en beste praktijken om appartementsgebouwen futureproof te renoveren. We kijken zowel naar de technische aspecten als de noodzaak om groepen eigenaren en bewoners te engageren.

Deadline inschrijvingen: 22 april 2024 - 8:00

Programma

08:30 Ontvangst

09:00 Intro | Pixii

09:15 Algemene context en visie omtrent renovatie van appartementen | Levi Smismans (VEKA)

Vlaanderen heeft een aantal beleidsmaatregelen ingevoerd om VME’s te ondersteunen richting A-label. Dit omvat coaching, de opmaak van een renovatiemasterplan en de financieringsmogelijkheden van Mijn Verbouwlening en Mijn Verbouwpremie. Het VEKA geeft toelichting over de uitdagingen en de ondersteunende maatregelen.

10:00 De schipjes: de kracht van het collectief en beyond | Louis Hermans & Jelger Jansen (KU LeuvenEnergyVille, Thermal Systems Simulation (The SySi) Team)

Collectieve energiesystemen dragen bij tot een haalbare en betaalbare decarbonisatie van de bebouwde omgeving dankzij positieve schaaleffecten en meer systeemflexibiliteit. Uitwisseling van warmte en koude, gedeelde opslag, apparaten die in het optimale regime kunnen werken en automatische foutdetectie verlagen de kost, verhogen de efficiëntiewinsten, verhogen het aandeel aan hernieuwbare en residuele energiebronnen, verlagen de CO2 emissies en leiden tot eenvoudiger onderhoud. Deze presentatie bekijkt energiesystemen voor collectieve wooneenheden in een horizontale layout, en leert daaruit voor een verticale layout.

10:45 Pauze

11:15 Klimaatrobuuste collectieve woongebouwen | Glenn Lyppens (Polo Architects)

Glenn Lyppens van POLO Labs gaat dieper in op de complexe uitdagingen rond renovatie van sociale hoogbouw. Gezien de urgentie en de schaal onderzoekt hij de mogelijkheden van een methodiek die ‘pars pro toto’ toepasbaar is. Aan de hand van cases biedt Lyppens vernieuwende inzichten over de complexe interactie tussen economie, functionaliteit, erfgoed, duurzaamheid, energie en leefbaarheid richting robuust architectonisch ontwerp.

12:00 Participatietrajecten en acties om een VME mee te krijgen - Panelgesprek

Bij renovaties van appartementsgebouwen is de menselijke factor altijd van het grootste belang. Om bewonersgroepen en verenigingen van mede-eigenaren te engageren, zijn doordachte participatietrajecten onmisbaar. Bart Morel (Stad Gent), Annick Vanhove (Stad Mechelen), Iris Vande Walle en Claire Verberck (Stad Antwerpen) gaan hierover in gesprek onder leiding van Magali Minet.

12.45 Broodjeslunch met vegan en vegetarische opties

13:45 Verduurzaming van de bouwschil | Joni Staljanssens (Gevelinzicht)

Engineering- en architectuurbureau Gevelinzicht legt zich toe op renovaties van de bouwschil van grote complexen en appartementsgebouwen. Klimaatbestendige verduurzaming is daarbij altijd een doorslaggevende factor. Joni Staljanssens illustreert met een aantal cases wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

14:30 Futureproofed homes | Thomas Bockelandt & Jeroen Soenen (Sweco)

De Futureproofed Homes aanpak van Sweco is een integrale oplossing voor de begeleiding, buurtaanpak en financiering van de verduurzaming van appartementsgebouwen. De kern is het aanreiken van oplossingen voor de sanering van het gebouw. Daarnaast houden we rekening met de buurt zodat energievoorziening kan worden gepland op wijkniveau, conform de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Een integraal deel van de aanpak is het opzetten van samenwerkingen om deze verduurzamingsprojecten te financieren en de bouw- en uitbatingskost te garanderen.

15:15 Afterdrink

Deadline inschrijvingen: 22 april 2024 - 8:00

Praktisch

Datum en tijdstip

Dinsdag 23 april 2024

Onthaal met een drankje vanaf 8u30
Aanvang eerste sessie om 9u00
Lunch met vegetarische en veganistische opties
Einde voorzien om 17u00

Locatie en bereikbaarheid

De Kazematten
Kazemattenstraat 17
9000 Gent

De Kazematten ligt op wandelafstand van Station Gent-Dampoort.
Kom je met de wagen? De Kazematten heeft geen aparte parkeervoorzieningen. Parkeren kan in de omliggende straten of op de betalende ​parking​ van Station Dampoort.

Permanente vormingsuren VEKA

Deze Expert Day is goedgekeurd door het VEKA als permanente vorming voor EPB-verslaggevers voor 4,5 u.

Inschrijven

Kostprijs (vrijgesteld van btw)

Pixii-leden: € 180
Niet-leden: € 225
AiNB-leden: € 200

Deadline inschrijvingen: 22 april 2024 - 8:00

Kmo-portefeuille

Geniet 20 tot 30% korting op de opleidingsprijs via de kmo-portefeuille.

Logo Dienstverlener KMO-portefeuille

Onderwijs
Elke leerkracht van de afdeling Hout/Bouw van de derde graad kan zich gratis via Constructiv inschrijven.

Cursusvoorwaarden
Klik verder voor meer informatie over de cursusvoorwaarden.