Trias energetica blijft bepalend voor Kingspan Unidek

Met thema’s als elektrificatie, smart grids, warmtepompen met hoge- en lagetemperatuurafgifte enzovoorts lijken technieken en technologie centraal te staan in het streven naar CO2-reductie. En uiteraard zal technologische innovatie hierin een enorme impact hebben.

Trias energetica blijft bepalend voor Kingspan Unidek
Bron: Kingspan Unidek

Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat het vermijden van energiegebruik niet te overtreffen valt. Voor Kingspan Unidek, lid van Pixii, blijft de trias energetica het uitgangspunt. Davy Aerts, sales manager Kingspan Unidek België, geeft tekst en uitleg.

Net als Pixii/Passiefhuis-Platform benadrukt Kingspan Unidek het wezenlijke belang van de trias energetica. Blijft die ook voor jullie richtinggevend in de toekomst?

Jarenlang was de trias energetica bij uitstek het uitgangspunt voor duurzaam bouwen. Best verbruik je geen energie. Doe je dat wel, dan liefst uit een hernieuwbare bron. Alleen als het niet anders kan, gebruik je fossiele energie.

Maar ondertussen zijn zonnepanelen gemeengoed geworden, met een relatief lage investeringskost en korte terugverdientijd. Steunmaatregelen maken hybride gasketels populairder en die trend zal versterken. De elektrificatie zet door en dat juichen we toe. Maar de energie die onze PV-installaties in de zomer te veel opwekken en die we teruggeven aan het net, is niet dezelfde elektriciteit die we ’s winters massaal willen afnemen. Die laatste is helaas veel minder groen, want ondanks alle compensatiemechanismen blijft de CO2-uitstoot door energieopwekking dan hoog.

Laten we niet uit het oog verliezen dat de grootste energetische winsten zitten in het isoleren van de bouwschil. Daarmee realiseren we een echte CO2-reductie. Met een goed geïsoleerde schil volstaat ook een goedkopere warmtepomp met een lager vermogen. Je kunt eigenlijk alleen in een woning met een goed geïsoleerde schil een behaaglijk en comfortabel klimaat creëren. Vooral met laagtemperatuurverwarming lukt dat alleen als er geen koudestraling is vanuit de gevels en geen koudeval vanaf het glas.

De trias energetica heeft dus nog steeds niets van zijn geldigheid verloren. Er zijn alleen maar meer argumenten bij gekomen die pleiten voor die volgorde van aanpak. Isoleren van de schil is dus het belangrijkste uitgangspunt.

Jullie zetten sterk in op Unidek dakisolatie. Wat is hier zo bijzonder aan?

Eerst en vooral levert dakisolatie met 30% energiewinst het grootste rendement op bij het isoleren van de bouwschil. Isoleren langs buiten met behulp van zelfdragende isolerende sandwichelementen is hiervoor dé methode. Unidek sandwichelementen hebben namelijk de eigenschap zeer effectief gebruik te maken van de isolatie.

Bovendien is er geen foutenlast en is het restafval minimaal door de levering op maat. De koudebruggen zijn minimaal doordat de isolatieschil doorloopt en technisch kunnen deze dakelementen grote overspanningen aan. Langs de binnenzijde kunnen ze kant-en-klaar worden aangeleverd of zijn ze eenvoudig afwerkbaar. Je wint ook aan leefruimte.

Houden jullie rekening met streefwaarden voor passiefbouw?

De actuele EPB-eisen, die een zeer laag S- en E-peil voorschrijven, gaan al sterk in de richting van passiefwaarden. Onze Unidek Aero dakelementen zijn afgestemd op nieuwbouw en beantwoorden in combinatie met luchtdicht toebehoren aan de passiefhuisstandaard voor luchtdichtheid van het Nederlandse SHR (testinstituut voor de bouw Nederland).

Dit betekent dat als voor een gebouw een n50-waarde lager dan 0,60 dient te worden gerealiseerd, onze toebehoren voor het dak hiervoor geschikt zijn. Daarnaast dient het luchtdichtheidsniveau van de andere onderdelen van de gebouwschil geoptimaliseerd te worden.

Het gebruik van Unidek Aero dakelementen gecombineerd met luchtdichte toebehoren én nauwkeurig bouwen kan tot 15 E-peilpunten winst opleveren. Berekeningen uitgevoerd door het WTCB op basis van een voorbeeldwoning van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gaven al een E-peilwinst van 9 punten aan bij toepassing van Unidek Aero en zijn toebehoren. Beide scores worden behaald zonder het aanbrengen van tape of folie, wat arbeidsintensief is. Voorwaarde hierbij is dat de n50-waarde van het gebouw wordt gecontroleerd na oplevering door middel van een blowerdoortest.

Hoe klimaatneutraal zijn jullie isolatiematerialen?

Voor Kingspan Unidek maken we gebruik van EPS. Dit is een monomateriaal, samengesteld uit 2% polystyreen en 98% lucht. Dit maakt dat het isolatiemateriaal bij uitstek geschikt is voor recycling. Zonder dat dit tot kwaliteitsverlies leidt, kan EPS worden gerecycled en onderdeel blijven van hoogwaardige producten voor thermische isolatie of andere toepassingen. EPS steekt bij de productie al erg gunstig af vanwege de zeer geringe energie- en grondstofbehoefte. Toegepast als isolatiemateriaal wordt daarom maximaal rendement gehaald.

EPS staat dankzij zijn recyclebare karakter hoog op de ladder van Lansink, hoger dan andere isolatieproducten die bijvoorbeeld niet verder komen dan verbranding met energiewinning. EPS heeft daarnaast een zeer lange levensduur.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om zowel kaal EPS als gecacheerd EPS in te zamelen en zo opnieuw in te zetten in onze producten. Dit draagt ook bij tot de circulariteit van onze producten.