Koolstofneutraal bouwen

Koolstofneutraal bouwen brengt de CO2-uitstoot van een gebouw tot nul. Dit betekent dat er evenveel CO2 wordt afgevangen als er wordt uitgestoten. Zaak is niet alleen naar de operationale uitstoot te kijken, maar ook naar de uitstoot die nodig was voor de constructie van het gebouw. Sommige bouwmethodes kunnen toelaten meer CO2 op te slaan dan uit te stoten.