De Noordboom bouwt CO2-neutraal en zelfs CO2-negatief

Pixii dankt zijn oprichting in 2002 mee aan stichtende leden zoals De Noordboom, die ons toelieten passiefbouw in Vlaanderen en België op de kaart te zetten. Stefan Boonaert, mede-zaakvoerder van De Noordboom, legt uit hoe ze meer dan ooit aan een duurzame toekomst timmeren.

De Noordboom bouwt CO2-neutraal en zelfs CO2-negatief
Project Degendt, gerealiseerd door De Noordboom. Bron: De Noordboom

Jullie zijn een coöperatieve die inzet op passiefbouw en bio-ecologische materialen. Wat is jullie filosofie?

SB: We zijn een werknemerscoöperatieve met een tiental vennoten onder onze 35 werknemers. Het coöperatieve karakter vinden we belangrijk: ecologisch en duurzaam ethisch ondernemen zit in ons DNA. We zijn ook aangesloten bij Coopkracht en werken volgens de principes van de International Cooperative Alliance. Vanuit dat coöperatieve gedachtegoed steunen we lokale tewerkstelling, lokale economie, door die nabijheid verlagen we dan weer onze voetafdruk enzovoorts. Als aannemersbedrijf met een coöperatieve structuur zijn we wel een buitenbeentje.

Het maatschappelijk relevante aspect maakt inherent deel uit van onze bedrijfsvoering en de keuzes die we maken. We werken met bio-ecologische materialen, hernieuwbare grondstoffen uit duurzame ontginning en alles wat we bouwen of renoveren benadert of behaalt de passiefnormen. Al onze projecten worden uitgevoerd in houtbouw, voornamelijk in houtskeletbouw en in mindere mate in houtmassiefbouw met bijvoorbeeld CLT. Hierbij richten we ons voornamelijk op het ontwikkelen van prefab constructies die gemakkelijk en snel te monteren zijn. Het uitgangspunt is altijd een dampopen systeem. Circulariteit is overal in onze aanpak aanwezig.

Opleiding ‘Bouwen met hout: theorie & praktijk’ (EPB 6u)
Houtskeletbouw is voor vele ontwerpers een minder bekend terrein. Toch neemt deze bouwwijze langzaam maar zeker toe in belang. In deze opleiding focussen we op een stap-voor-stap benadering, met ruime aandacht voor detaillering. Ook de achterliggende bouwfysische principes en relevante normen en STS…

De houtprijzen zijn op twee jaar zowat verdubbeld en het geopolitieke plaatje ziet er niet rooskleurig uit. Voelen jullie tekorten?

SB: Aan prijsstijgingen kunnen we natuurlijk niet ontsnappen. We zorgen dat we prijsstijgingen heel duidelijk communiceren aan onze klanten. We doen aan gedigitaliseerd voorraadbeheer, we hebben grote voorraden en verder is het afwachten. Door de situatie in Rusland is het mogelijk dat er tekorten gaan komen voor eik, lariks en OSB-platen. De crisis treft iedereen. De hoge energieprijzen maken ook de productie van staal, andere metalen en keramische materialen veel duurder.

Hoe wordt passiefbouw door jullie klanten gepercipieerd en is er oog voor koolstofneutraliteit?

SB: Met het wegvallen van de subsidiëring in 2012 is de vraag naar gecertificeerde passiefwoningen weggevallen, maar in de feiten blijven de passiefnormen nog altijd richtinggevend in onze projecten. Dat geldt trouwens voor de bouwwereld in het algemeen. Voor nieuwbouw zijn de normen al heel streng, BEN-woningen moeten evolueren van een E30- naar een E10-peil. Dan zit je al quasi aan passiefwaarden en kan je in koude periodes verwarmen met lichte bijverwarming. CO2-neutraal en zelfs CO2-negatief bouwen is voor De Noordboom vandaag al het uitgangspunt.

Wij denken na over een label dat de CO2-opslag van de materialen zou kunnen weergeven als een waardemeter, een of ander materialenpaspoort dus.

Momenteel ontwikkelen jullie circulaire noodwoningen met ultralaag energieverbruik. Hoe maken jullie het verschil?

SB: De oorlog in Oekraïne raakt ons en we wilden kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren met noodwoningen. Dat doen we op eigen kosten. Eind april 2022 presenteren we een volledig afgewerkt prototype aan het publiek. Onze woonboxen zijn circulair, duurzaam, perfect geïsoleerd en gezond om in te wonen. Dat is met alternatieve systemen zoals metalen wooncontainers al veel minder evident. We hopen ze te kunnen inzetten voor vluchtelingenopvang. Gemeentebesturen zijn verplicht om mensen op te vangen en deze prefab woonboxen kunnen zeker een deel van de oplossing zijn.

Maar ze zijn ook ideaal als tijdelijke zorgunits, als uitbreiding van een woning om behoeftige ouders te laten inwonen enzovoorts. Ze zijn perfect demonteerbaar en gemakkelijk transporteerbaar, zodat ze kunnen worden ingezet voor wederopbouw in door oorlog getroffen streken.

©2023 Pixii - Het algemeen auteursrecht is van toepassing op bovenstaand materiaal. Gelieve ons te contacteren indien je onderstaand materiaal wil overnemen buiten de gebruikelijke citatie met bronvermelding.