Canadese definitie voor zero carbon gebouw

De Zero Carbon Building Standard Version 2 van de Canadese Green Building Council is een model dat veel aandacht besteedt aan materiaalgebonden koolstof(equivalenten).

Canadese definitie voor zero carbon gebouw
Photo by Tiago Rodrigues / Unsplash

Een Zero Carbon Building is dan een zeer efficiënt gebouw dat koolstofvrije energie produceert of voldoende hoogwaardige compensatie kan garanderen om de jaarlijkse uitstoot van bouwmaterialen en werking te neutraliseren.

Naarmate de elektrificatie voortschrijdt zullen emissies van materiaalgebonden koolstof steeds groter worden in het geheel. De CaGBC definieert materiaalgebonden koolstof tijdens de gebruiksfase en bij het levenseinde van het gebouw, inclusief afbraak, transport enzovoort - kortom een volledige levenscyclusanalyse. Al dit materiaalgebonden koolstof moet worden gecompenseerd met kwaliteitsvolle compensatiemechanismen die gecertificeerd zijn door Green-e Climate of gelijkwaardige labels.

Impact van parkeergarages

Een aantal links in dit artikel wijzen ook op de enorme impact van parkeergarages (en zwaardere funderingen) onder de gebouwen. Blijkbaar zit veel van het embodied carbon gewoon onder de grond en is het opnieuw onze keuze voor de auto die de voetafdruk verzwaart. Vandaar ook de welgekozen artikeltitel ‘Homes for cars emit carbon as homes for people’.

How Homes For Cars Can Emit as Much Carbon as Homes for People
A study of the sources of upfront carbon emissions yields some surprising results.