Diepgaande expertise voor overheden

Pixii is al van bij zijn oprichting een geëngageerde en betrouwbare partner voor de publieke sector. We hebben veel ervaring in samenwerkingen met lokale en hogere overheden voor de diverse uitdagingen van de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving.

Diepgaande expertise voor overheden
Photo by Evgeniy Surzhan on Unsplash

Onze adviseurs volgen de evoluties in de regelgeving en de beleidsintenties op de voet. Aanvullend weten we ook wat leeft bij inwoners van steden en gemeenten, projectontwikkelaars en de bouwsector. In ons netwerk en onder onze leden vinden we alle stakeholders terug die met de bouwwereld en het klimaatbeleid te maken hebben.

In de praktijk legt elke overheid en elk lokaal bestuur haar eigen accenten in een offertevraag. We denken graag mee vanuit een open en constructieve mindset. Zelfs nog voor de offertevraag kan het nuttig zijn af te stemmen met een van onze specialisten, zodat vanuit een juiste behoefte de markt wordt bevraagd.

Stuur ons vrijblijvend een mail en we nemen met jou contact op.

Zoek je ondersteuning om groepen inwoners en burgers te bereiken? Nieuwsgierig hoe we stapsgewijs lokale besturen begeleiden richting energiepositieve wijk? Wat kunnen we betekenen voor interne medewerkers van Energiehuizen en adviesdiensten van overheden? In onderstaande artikels lichten we dit aanbod toe:

Collectieve renovatie tot een energiepositieve wijk
In het lokaal energie- en klimaatplan 2.1 slaan Vlaanderen en de lokale besturen de handen in elkaar om de energie- en klimaattransitie waar te maken. Renovatie en hernieuwbare energie op wijkniveau spelen daarin een hoofdrol. Hoe pak je dit aan als lokaal bestuur?
Informatiesessies en klimaattafels
Als lokale overheid kan je inwoners direct aanspreken en ondersteunen om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
Technische ondersteuning en infoloket
Pixii kan de interne medewerkers van overheden ondersteunen met technische en bouwkundige expertise zodat vragen van inwoners en burgers correct kunnen worden beantwoord. We kunnen eveneens assisteren in het uitbouwen van interne kennisdatabanken en gelijkaardige tools.

Nieuwsgierig naar recente projecten waaraan we meewerkten of nog meewerken? In onderstaande artikels lees je er alles over:

Pixii zet mee schouders onder klimaatneutraal Linkeroever
Het Klimaatfonds van stad Antwerpen ondersteunt 5 projecten die de uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever helpen verminderen. Deze projecten kaderen in de Europese missie om de stadswijk Linkeroever al tegen 2030 klimaatneutraal te maken, 20 jaar eerder dan de Europese doelstelling.
Temse tekent voor koolstofneutrale toekomst
Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact als leidraad tekent de gemeente Temse een gezonde, regeneratieve toekomst uit. Pixii was een van de externe partners die mee onderbouwing gaf aan het klimaatrobuuste project Wonderland van deze lokale overheid.