Technische ondersteuning

Pixii kan interne medewerkers van overheden ondersteunen met technische en bouwkundige expertise zodat vragen van inwoners en burgers correct kunnen worden beantwoord. We kunnen eveneens helpen bij het uitbouwen van interne kennisdatabanken, FAQ’s ... We ontwikkelen steeds een oplossing op maat.

Technische ondersteuning
Foto DL/Pixii

Pixii heeft jarenlange ervaring in het correct informeren en begeleiden van zowel bouwprofessionals als particulieren op diepgaand technisch en bouwkundig niveau. Die kennis stellen we eveneens ter beschikking van overheden en besturen.

  • Projecten voor technische ondersteuning en advies onderbouwen we met heldere, gefaseerde draaiboeken, in lijn met de complexiteit van het project. Opdrachtgevers vinden het bijna altijd wenselijk dat technische oplossingen beschreven worden in vlot toegankelijke fiches of dossiers voor latere consultatie. Onze technische antwoorden komen terecht in bekende bouwwebsites en de brede pers, maar ook in interne databanken van overheden.
  • Een sprekend voorbeeld: voor Technisch Infoloket Vlaams-Brabant beantwoorden we particulieren rechtstreeks. De ontzorging van opdrachtgever (provinciebestuur Vlaams-Brabant)  is in dit geval dus honderd procent. Voor sommige steden hebben we andere samenwerkingsvormen ontwikkeld. We werken binnen de krijtlijnen van de offertevraag.
  • Voor Energiehuizen kunnen we gelijkaardige oplossingen voorstellen, volgens de noden van het bestuur.
  • We kunnen antwoord geven op de meeste bouwtechnische en bouwkundige vragen en we doen dat altijd vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke invalshoek.

Rolverdeling

De omvang van de ondersteuning werken we samen  gedetailleerd uit, conform de mogelijkheden die zijn vastgesteld in de offerteaanvraag. Hoe uitgebreid is de gewenste ondersteuning, hoeveel contactmomenten kunnen we inbouwen, steeds op locatie of ook online? Welke omvang van (eind)rapportering verwacht de opdrachtgever? We zorgen voor een deskundige, toetsbare projectaanpak die alle partners de weg wijst en de respectievelijke verantwoordelijkheden benoemt.

Prijs   

Na een vrijblijvend eerste gesprek zal Pixii een gedetailleerde offerte opmaken. Ter indicatie: onze uurprijs voor gemeenten bedraagt (mei 2024) 75 euro per uur (ex. btw).

Meer weten? Stuur ons een mail en we nemen contact op.