Pixii's Expert day Zomercomfort reikt toekomstbestendige oplossingen aan

In tijden van corona is onafhankelijk kennisplatform Pixii erin geslaagd om op een veilige manier acht experts te verenigen voor een live en offline event in Gent (8/10/2020).

Pixii's Expert day Zomercomfort reikt toekomstbestendige oplossingen aan

Ongeveer vijftig deelnemers konden met de nodige afstand en respect voor de coronamaatregelen kennismaken met de meest recente inzichten over zomercomfort in een aangename setting die ook mogelijkheid gaf om safe bij te praten en te netwerken. Voor de videocaptatie schakelde Pixii een gespecialiseerd bureau in. Dat maakte het mogelijk om deze Expert day ook als online courseware van hoge kwaliteit aan te bieden voor wie graag bijleert op eigen tempo en op een locatie naar keuze.

Stedelijke hitte-eilanden

De Expert day Zomercomfort zette in met een keynote van professor Steven Caluwaerts van de UGent. Vanuit een onderbouwde kijk op klimaatopwarming en hoe klimaatmodellering en daaruit afgeleide scenario's werken, benadrukte Caluwaerts de grote impact van stedelijke hitte-eilanden op zomercomfort. Met zijn wereldwijd unieke VLINDER-project kan professor Caluwaerts deze zeer lokale effecten ook meten en tot op tientallen meters precies in kaart brengen.

Joost Declercq van architectenbureau Archipelago stelde scherp op de invloed van technieken op de beheersing van het binnenklimaat, die bij nader toezien bijzonder energie-intensief blijken te zijn. Hij wees op de beperkingen in een aantal courante benaderingen van (zomer)comfort en ging dieper in op hitte-eilandmitigatie, gebouwvorm en natuurlijke ventilatie en thermische massa.

EPB updaten

Professor Shady Attia (ULiège) deelde een kritische visie op de EPB-berekeningswijze en pleitte voor een verbetering van de EPB-software en het achterliggende wettelijke kader. Meer aandacht voor temperatuurpieken en het introduceren van dynamische berekeningen in plaats van statische schattingen spelen daarin een belangrijke rol. Hij onderstreepte het risico van de verdere popularisering van airco's in stedelijke omgevingen en hun meetbare negatieve bijdrage aan het hitte-eilandeffect.

Joost Van der Veken van het WTCB zorgde voor een boeiende eindpresentatie met een analyse van overhitting en de impact daarop van passieve en duurzame koelsystemen. Het combineren van passieve koelstrategieën en duurzame koelsystemen is een goede keuze. Energieverbruik van koelsystemen kunnen we sterk terugdringen door zonwering en nachtventilatie.

Verozo als partner

Verozo, de koepelorganisatie van de zonweringsector en medeorganisator van deze Expert Day, zorgde bij monde van Ann Van Eycken voor tekst en uitleg over de meest recente zonweringssystemen. Andere gewaardeerde bijdragen waren er van professor Hilde Breesch over resiliënte ventilatieve koeling, Silke Verbruggen over de rol van gebruikersgedrag in zomercomfort en Ann Van Neer over ESBO-software.

Rode draad

In de Expert day Zomercomfort werden inzichten en visies gedeeld zonder het debat uit de weg te gaan. Eén constante die steeds weer terugkwam: onze huidige methodieken vlakken de invloed van pieken te veel uit, waardoor we de invloed van hittegolven op comfort en gezondheid onderschatten. Bovendien zijn met onze geografische ligging airco's absoluut te vermijden, zeker in de stad. Exterieure zonwering wordt nog veel te weinig toegepast en zomercomfort is een gegeven dat al bij het concept moet worden geïntegreerd in het project.

Save the date: 10 december

Gezien het succes van deze corona-editie, voorziet wetenschappelijk platform Pixii een volgende Expert day, eveneens online en offline, op 10 december met als titel "Nieuwe bouwmethodes. Klikken, groeien of printen."