Verkiezingsnota's uit ons netwerk

Op 9 juni gaan we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen, op 13 oktober kiezen we voor de provincie-, gemeente- en districtsraden.

Verkiezingsnota's uit ons netwerk
Photo by Anastasia Petrova / Unsplash

De aanpak en beleidsmaatregelen tegen de klimaatverandering staan helemaal bovenaan de agenda en zijn nauw verbonden met andere sociale, economische en geopolitieke thema's.

Schrijft jij als Pixii-lid een memorandum of verkiezingsnota die verband houdt met de rol van de gebouwde omgeving in de klimaatdoelstellingen? Dan verspreiden we graag je nota via ons netwerk, op onze website en onder onze leden. Je kan je nota mailen naar communicatie@pixii.be.

Verkiezingsnota's van onze leden

Bond Beter Leefmilieu

Lees het memorandum van BBL hier.

ODE / Organisatie Duurzame Energie

Lees de visienota van ODE hier.

Saint-Gobain Isover

Saint-Gobain Isover ondertekende mee het memorandum van de Belgische Bouwmaterialen Producenten: