Pleidooi voor een duurzame residentiële verwarming

Samen met een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten vraagt Pixii aan de Vlaamse en federale overheid om de doelstelling van een 100% CO2-neutrale verwarming ten laatste tegen 2050 te realiseren.

Pleidooi voor een duurzame residentiële verwarming

Meer dan 90% van de huishoudens gebruikt aardgas of stookolie om te verwarmen. Om een netto-nuluitstoot van CO2 te bereiken, zullen tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen

Dat kan enkel door in te zetten op verschillende terreinen: performante gebouwschil, warmtenetten, hybride warmtepompen, volledig elektrische warmtepompen, zonneboilers, geothermie, duurzame biomassa, optimale regeling, vraagsturing en buffering, enzovoort. De nodige technologieën zijn vandaag beschikbaar om de residentiële verwarmingssector volledig te verduurzamen. Om die 100% CO2-neutrale verwarming te bereiken moet de elektriciteitsproductie ten laatste tegen 2050 volledig groen zijn. De overheid moet ook voldoende sociaal flankerende maatregelen voorzien om de transitie haalbaar te maken voor iedereen.

Het volledige pleidooi vind je hier.

“Pixii is het kennisplatform voor energieneutraal bouwen. Binnen onze visie zijn energie-efficiënte gebouwen met een lage warmtevraag een noodzaak voor de realisatie van een fossielvrij gebouwenpark."
Michel De Paepe, voorzitter Pixii

Het uitfaseringsplan van fossiele verwarming moet rekening houden met ons huidig gebouwenbestand met al zijn variaties aan gebouwen. Een ambitieus renovatieprogramma, gekoppeld aan de woningpas, kan inzicht geven of het of het opportuun is om een woning te renoveren. Als blijkt dat de woning ondanks verschillende ingrepen niet aan de normen van 2050 zal kunnen voldoen, is slopen en hernieuwbouwen wellicht de beste keuze. Voor woningen die nog niet kunnen voldoen aan de primaire randvoorwaarden van een performante gebouwschil, kan een tussenoplossing als een hybride warmtepomp die een elektrische warmtepomp met een kleine gasketel combineert, een stap zijn in de transitie naar volledig hernieuwbare verwarming.

Meer informatie over het pleidooi vind je hier.