Laten we een turbo op woningrenovaties zetten

Het nieuwe Vlaamse energiedecreet heeft naast een aantal positieve insteken, ook kansen laten liggen. Het lijkt erop dat het decreet een aantal problemen voor de klimaattransitie in de gebouwde omgeving verder uitdiept in plaats van aanpakt.

Laten we een turbo op woningrenovaties zetten
Vrijstaande woning uit de jaren 60 krijgt nieuwe buitenisolatie (foto Pixii)

Als specialist in lage-energiegebouwen en energiepositieve wijken onderstrepen we dat het huidige energiebeleid ten aanzien van woningen gebrek toont aan visie en aan ambitie. In zijn huidige vorm werkt het vertragend op de urgente transitie. Het omgekeerde van wat we wensen dus.

Waar liggen er oplossingen? Twee hefbomen kunnen het verschil maken: de hervorming van het subsidiebeleid en het creëren van een kader dat kwaliteit ondersteunt.

In de nieuwe subsidieregeling gaan meer middelen naar noodkopers, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Deze doelgroep heeft veel ontzorging nodig. De beschikbare bulletleningen en het rollend fonds komen daaraan tegemoet.

Op budgettair vlak zijn er echter veel middelen weggehaald bestemd voor particuliere eigenaren die misschien wel zelf de middelen hebben, maar toch  ontzorging en deskundige begeleiding nodig hebben. Zij worden geacht zich te laten ondersteunen in de markt, maar net daar zien we een pertinent gebrek aan expertise en vakmanschap op het gebied van goede praktijken rond diepgaande energetische renovaties. De bottom line is dat elke verbouwer meer garantie moet kunnen krijgen over de uitvoeringskwaliteit van zijn of haar renovatie, een lock-in vrij pad naar een toekomstbestendige woning: hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor de regelgever.

Merken we op dat ook veel Energiehuizen nog onvoldoende kwaliteit kunnen bieden om de ambities van het nieuwe Energiebesluit waar te maken. Op dit ogenblik ontbreekt het hen nog aan kennis en mankracht. Daarom hebben we een aantal maanden geleden een standpuntnota met verbetervoorstellen voor Mijn Verbouwbegeleiding opgesteld.

 Aansluitend wijzen we als Pixii/Passiefhuis-Platform op de relevantie van de BBL-campagne "Ik verdien meer", die ook dieper ingaat op de vraag naar betaalbare, energiezuinige woningen. En waarom we sleutelwoorden terugvinden als renovatieplanning, collectieve wijkrenovaties, een elektriciteitsrekening zonder verdoken lasten en voldoende sociale woningen. Het is een campagne die we als partner maximale impact willen geven.

Iedereen verdient een warme thuis: laten we een turbo op woningrenovaties zetten.