Pixii schrijft standpuntnota met verbetervoorstellen voor Mijn Verbouwbegeleiding

Het huidige premieaanbod voor begeleiding en uitvoering van renovatiewerken wordt aangepast. Er komt meer eenheid in de renovatiepremies en het inkomen wordt bepalend voor de aard van de begeleiding.

Pixii schrijft standpuntnota met verbetervoorstellen voor Mijn Verbouwbegeleiding
Photo by Drew Beamer / Unsplash

Pixii en de medeondertekenaars van de nota zijn er echter van overtuigd dat het huidige voorstel een vertragend effect zal hebben op de renovatiegraad. Bovendien worden de tekortkomingen in de huidige Burenpremie niet aangepakt en wordt niet aanbevolen om renovaties vanuit een degelijk masterplan aan te pakken.

Wat bevelen de ondertekenaars van de nota, maar ook de provincies en andere specialisten aan? Dit zijn enkele van de meest in het oog springende aanbevelingen:

  • Beperk de renovatiebegeleiding niet tot de Energiehuizen, die niet altijd de capaciteit noch de knowhow hiervoor hebben.
  • Beperk renovatiebegeleiding niet tot de laagste inkomensklassen.
  • Begin renovatie met een goed (master)plan, niet met een snelle scan.
  • Werk vanuit kwaliteitsnormen, een zogenaamd kwaliteitskader.

Onder de ondertekenaars vinden we naast initiatiefnemer Pixii: Domus Mundi / Renoseec, Dialoog, VIBE, BBL, Klimaatpunt P&Z, OVED, basement.be (externe benovatiecoach Stad Antwerpen), Comfortabel Wonen Bv ( renovatiecoach voor Ecohouse/stad Mechelen, Igean en stad Mechelen,...), NAV, H2H Vastgoed. Het standpunt krijgt de inhoudelijke steun van de provincies en Saamo.

De volledige nota is een pak uitgebreider. Download de nota hieronder.

Voor meer informatie en interviews kan je contact opnemen met els.vandenberghe@pixii.be.