En wat na de 267.167 mandaten van Sign for my Future?

Pixii schreef mee aan de beleidsaanbevelingen in het rapport ‘A net-zero Greenhouse Gas Emissions - Belgium 2050’. En blijft samen met heel wat van haar leden - ook na de intensieve Sign for my Future-campagne - ijveren voor een klimaatneutraal 2050.

En wat na de 267.167 mandaten van Sign for my Future?

Pixii was als ambassadeur van Sign for my Future erbij op 16 mei toen Vlaamse en Waalse politici de 267.617 mandaten van burgers in ontvangst namen om vanaf deze nieuwe regeerperiode werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. De 400 ambassadeurs van Sign for my Future - CEO's, academici, voorzitters van middenveldorganisaties - roepen op om nu na de verkiezingen werk te maken van een langetermijnbeleids- en investeringsplan. Een onafhankelijke expertengroep presenteerde een roadmap met concrete maatregelen om België klimaatneutraal te maken tegen 2050. Pixii-voorzitter Michel De Paepe was één van de veertien professoren die de afgelopen maanden in hun vrije tijd hard doorwerkten aan de beleidsaanbevelingen van Sign For My Future die je kan nalezen in het rapport ‘A net-zero Greenhouse Gas Emissions’. Binnen de bouwsector ziet hij een groot draagvlak om te evolueren naar een gebouwenpark zonder fossiele brandstoffen. Prof. Michel De Paepe: "Om de mensen en de economie de tijd te geven een gebouwenpark zonder fossiele brandstoffen te ontwikkelen is er een duidelijk langetermijnplan en een duidelijke communicatie noodzakelijk vanaf dit jaar al. Dit moet een prioriteit zijn voor onze nieuwe regering. Met Pixii zetten we deze visie kracht bij met onze position paper voor de politici. Niet minder dan 43 van onze Pixii-leden, vooruitstrevende bedrijven en andere partners, roepen hiertoe mee op.”

Drie eisen, breed gesteund door de bevolking

Sign for my Future vraagt een langetermijnklimaatbeleid gericht op het realiseren van de doelstellingen van Parijs en schuift drie eisen naar voren: een juridische verankering van de doelstelling om België klimaatneutraal te maken voor 2050, een sociaal rechtvaardig investeringsplan dat burgers en bedrijven stimuleert om de transitie te maken en een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid mee opvolgt. 267.617 Belgen schaarden zich tussen 5 februari en 16 mei achter deze eisen.

Sign for my Future: een ongeziene coalition of the willing

Sign for my Future brengt een coalitie op de been van 400 captains of society: CEO’s uit topbedrijven in België, voorzitters van de belangrijkste middenveldorganisaties en wetenschappers. Zij roepen alle partijen op om samen, over de partijgrenzen heen, de transitie in te zetten en reiken de hand om hier samen werk van te maken. “Wij roepen alle politici op een akkoord te sluiten over partijgrenzen heen en willen samen aan de slag gaan. We geloven dat een dergelijke complexe transitie enkel mogelijk is wanneer alle actoren uit het maatschappelijke en economische leven hieraan meewerken en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus de initiatiefnemers.

Klimaatneutraal in 2050: het kan

De laatste week publiceerden twee verschillende expertengroepen plannen om België klimaatneutraal te maken. Naast het klimaatpanel van Youth for Climate werkten ook 14 onafhankelijke academici aan een echte roadmap richting klimaatneutraliteit in 2050. De concrete maatregelen betreffen mobiliteit, gebouwen en ruimtelijke ordening, industrie, landbouw en energie. Uit dit rapport blijkt dat de transitie haalbaar en een slimme economische keuze is, op voorwaarde dat er een beleid wordt gevoerd op lange termijn.