NEPBC

Het NEPBC-project stelt zich tot doel het kader van de toekomstige energieprestatieregelgeving te ontwikkelen.

NEPBC
Dit project werd afgerond.

Het NEPBC-project ('Next generation building energy assessment methods towards a carbon neutral building stock') stelt zich tot doel het kader van de toekomstige energieprestatieregelgeving te ontwikkelen, om zo de overgang naar CO2-neutraal gebouwpark te ondersteunen en de techno-socio-economische impact op het individuele gebouw, het lokale net en het niveau van de gebouwenvoorraad te beoordelen.

Energiebeoordeling van gebouwen is een belangrijke motor voor de overgang naar een koolstofneutrale woningvoorraad. Energiebeoordelingsmethoden zijn nodig om de naleving van de energieprestatieregelgeving te beoordelen, de transparantie van vastgoedtransacties te vergroten, de energie-effici├źntie van het gebouw te bewaken en te helpen bij het plannen van energiebesparende renovatiemaatregelen.

De bestaande beoordelingsmethoden ervaren volgende problemen:

  1. Er is een systematische 'performance gap' tussen de theoretische energieprestatie dat wordt voorspeld door energieprestatiebeoordelingsmethoden en het feitelijke energiegebruik in woningen.
  2. Het gebruik van de berekende jaarlijkse primaire energiebehoefte als basis voor prestatiebeoordeling is misschien niet de beste keuze om gebouwen voor te bereiden op het toekomstige koolstofvrije energienetwerk.
  3. Energieprestatieregelgeving kan de koolstofemissies mogelijk niet verminderen als gevolg van de onderling verbonden markt, als gevolg van wisselwerking tussen gebouwen en netwerken of als gevolg van het verwaarlozen van opgenomen energie in materialen en systemen die zijn geïnstalleerd om het operationele energieverbruik te verminderen.

Om deze problemen te verhelpen, zal het NEPBC-project daarom onderzoeken hoe het raamwerk van energiebeoordelingsmethoden voor gebouwen dat wordt gebruikt in de EPB-verordening in Vlaanderen moet evolueren, om op die manier rekening te houden met evoluties in wetenschap en technologie.

Projectpartners

  • UGent
  • KULeuven
  • WTCB
  • Pixii

Projectinfo

Startdatum: 01/06/2017

Projectduur: 4 jaar

Gefinancierd door: FWO Vlaanderen

Meer info

http://new.nepbc.be