Het toepassen van elementpaspoorten in de praktijk

In een circulaire bouweconomie gaan geen bouwdelen, -componenten en -elementen verloren. Gebouwen worden immers gezien als materialendepots: alle elementen en producten die erin gebruikt worden, kunnen later opnieuw hergebruikt worden. Van afval is geen sprake meer.

Het toepassen van elementpaspoorten in de praktijk
Photo by Mourizal Zativa / Unsplash

Om dit te bekomen, is het belangrijk om informatie over alle onderdelen van een gebouw beschikbaar te houden - van ontwerp over uitvoering tot hergebruik.

MOSARD bouwde in het verleden al een online bibliotheek die architecten toelaat om elementen volgens eigenschappen te filteren. Waar de focus van die bibliotheek op dit moment bij de onderlinge compatibiliteit van de elementen ligt, gaat dit project een stapje verder en integreert het ook circulaire eigenschappen zoals demonteerbaarheid, onderlinge compatibiliteit, terugname, upcyclebaarheid en bio-afbreekbaarheid. Zo worden ook de technische eigenschappen en voorschriften met betrekking tot modulariteit en circulariteit in kaart gebracht. Dankzij deze extra informatie kan er in de toekomst efficiƫnter gedemonteerd en hergebruikt worden. En dat is belangrijk in de context van toenemende prefabricatie, bouwindustrialisatie en modulair bouwen.

Het opstellen van de elementpaspoorten gebeurt op basis van data en evaluaties die VIBE verzamelde in het project C-Bouwers Pro. Die worden uitgediept tot meetbare criteria en gekoppeld aan de nieuwe paspoorten.

Het project test de toepassing bij de bouw van sociale woningen door Cordium. In de woningen zullen fysieke markeringen (QR-codes) aangebracht worden. Als je die scant, krijg je onmiddellijk de herkomst, samenstelling, herbruikbaarheid... van het gebruikte bouwelement te zien.

Meer info op www.elementpaspoort.be.