Wees principieel en fundamenteel passief

Als Pixii / Passiefhuis-Platform merken we in tal van werkgroepen en commissies dat er een duidelijke trend is om technische installaties naar voren te schuiven om gebouwen betere energielabels te geven en te beantwoorden aan de normen.

Wees principieel en fundamenteel passief
Photo by Toa Heftiba / Unsplash

Dit heeft te maken met het bestaande premie- en subsidiestelsel en de belangenbehartiging van fabrikanten en producenten, maar gaat voorbij aan de simpele waarheid dat alles begint - en staat en valt - met een goed uitgevoerde gebouwschil.

Zo zijn warmtepompen inderdaad perfect om goed geïsoleerde gebouwen te verwarmen (en koelen), maar 'goed geïsoleerd' is hier wel een dwingende voorwaarde. En dan is er niets beter dan het isoleren van de bouwschil volgens de passiefprincipes.

...'goed geïsoleerd' is hier wel een dwingende voorwaarde.

We willen alle bouwers en verbouwers nog eens op het hart drukken de passiefbouwprincipes ter harte te nemen. Ook voor beleidsmensen, ambtenaren en adviseurs die zich toeleggen op bouwen en wonen zijn dit vuistregels die direct inzicht geven in wat een gebouw qua energiegebruik, gezondheid en comfort betekent.

Wetenschap

De bouwfysische, wetenschappelijke uitgangspunten van passiefbouw zijn vastgelegd in berekenbare standaarden. Zo bepalen luchtdichtheid, koudebruggen, isolatie, beglazing, gebouworiëntatie, ventilatie en zonwering hoeveel energie een gebouw nodig heeft om een bepaald warmte- en koelingsniveau te kunnen bieden.

Je vindt het allemaal helder en toegankelijk uitgelegd op de pagina Wat is een passiefgebouw. Bovendien vind je in die pagina's ook links naar voornamelijk renovaties van mensen die hun woning passief hebben gemaakt. Geen reclame, maar wel met verifieerbare meetwaarden en cijfers. •

©2023 Pixii - Het algemeen auteursrecht is van toepassing op bovenstaand materiaal. Gelieve ons te contacteren indien je onderstaand materiaal wil overnemen buiten de gebruikelijke citatie met bronvermelding.