Uitnodiging actiedag Green Deal Circulair Bouwen

Op 3 december ontvangen Vlaanderen Circulair, Ovam en Vlaamse Confederatie Bouw je voor een laatste actiedag van 2020. Het thema Urban Mining is hetzelfde als het startthema, zo wordt de cirkel gesloten. Pixii is een van de mede-bouwers in dit lerend netwerk.

Uitnodiging actiedag Green Deal Circulair Bouwen

Tijdens het plenaire dagdeel gaan de organisatoren in op de resultaten van het onderzoek en de experimenten van de Proeftuin Circulair Bouwen. In de namiddag komen concrete deelthema’s aan bod en is er ruimte voor interactie. Vanuit de bevindingen van de Proeftuin wordt nagegaan of we in de pilootprojecten gemeenschappelijke uitdagingen kunnen identificeren voor het thema Urban Mining.

Ideaal zou zijn om vanuit verenigde krachten van de deelnemers te komen tot een gezamenlijk actieplan: welke expertise is er nodig, welke stappen moeten ondernomen worden, wie kan welk engagement aangaan... Met dit lerend netwerk willen we de individuele pilootprojecten overstijgen, samen mogelijke oplossingen uittesten en waardevolle expertise inzetten.

Meer op: vlaanderen-circulair.be/gdcb