Thermische bypass risico's in passiefbouw

Zeker in passiefbouw hangt alles af van een goede uitvoeringskwaliteit. Zo kan de performance gap perfect worden vermeden en worden de beoogde prestaties gerealiseerd. Een grote uitdaging blijft het verzekeren van een niet-onderbroken wind- en luchtdichte gebouwschil.

Thermische bypass risico's in passiefbouw
Bron: www.passivhaustrust.org.uk

Alleen dan kunnen gebouwen de beloofde energiebesparingen, het gewenste comfort en welzijn verzekeren.

Onze Britse collega van de Passivhaus Trust hebben zeer recent een boeiende technische analyse gepubliceerd van 'thermal bypass risks'. Hun paper kunnen we warm aanbevelen voor wie zijn kennis hierrond wil opfrissen!