Schoolbouwformule: inspiratie uit de passiefbouwprincipes

Schoolbouwformule organiseert thematische workshops en richt zich tot alle actoren die betrokken zijn bij de bouw of verbouwing van scholen. Als onafhankelijk expert levert Pixii al jarenlang gewaardeerde bijdragen aan de Schoolbouwformule.

Schoolbouwformule: inspiratie uit de passiefbouwprincipes
Credits: Kenny Eliason, Unsplash

Hieronder een overzicht van de presentaties die we over de jaren verzorgden voor een breed publiek van mensen uit de onderwijswereld, bouwprofessionals, architecten, ingenieurs, beleidsmedewerkers enzovoorts.

Op de website van de Schoolbouwformule vind je alle presentaties van alle participanten terug.

Onder de vaste partners van de Schoolbouwformule vinden je ook AGION en de GO! onderwijskoepel terug. Pixii is de structurele kennispartner geweest voor AGION bij de realisatie van passiefbouwscholen. We verzorgden de certificatie en keken toe op de kwaliteit tijdens de uitvoering:

Meer over de kwaliteitsverklaring voor de Vlaamse passiefscholen, met vrij beschikbare downloads over passiefscholen, vind je in ons Portaal Vlaamse Passiefscholen.

Workshop 2024: in voorbereiding ;-)

Noteer alvast dinsdag 14 mei in je agenda ...

Workshop 2022: Energie in de toekomstschool

“We willen het warm of koel hebben met verse lucht en toegespitst licht. Dat zijn de comforteisen van een moderne school. En daarbovenop moet ons schoolgebouw architecturaal opvallend, prikkelend en efficiënt zijn.”

Voor Els Vanden Berghe van Pixii zijn onze moderne eisen steeds dwingender en sterk variërend. De vijfstappen benadering van Royal HaskoningDHV legt hierbij de pijnpunten bloot.

“Over productie van energie en delen kunnen we heel ver uitweiden. Twee punten trekken onze aandacht: de gemanipuleerde omgeving en de menselijke comforteisen. Quick wins zijn maar een onderdeel van het hele proces maar ook ventilatie, energiezuinigheid, isolatie en zontoetreding zijn andere haalbare assets. Een hogere, gevarieerde bezettingsgraad haalt de energiekost naar beneden.”

Download de presentatie van 2022 hier:

Workshop 2019: Invloed van demografie en klimaat

Op 26 november 2019 gaf Pixii samen met de Schoolbouwformule de workshop: 'Invloed van demografie en klimaat op (ver)bouwen van scholen'

Pixii-expert Bart Humbeeck bracht er een overzicht van het hoe en wat van circulair bouwen i.f.v. scholenbouw. Heb je het gemist? Download hier zijn presentatie:

Scholen circulair (ver)bouwen – een praktische leidraad

Circulair bouwen gaat uit van het principe dat een gebouw tijdens zijn levensduur gemakkelijk aanpasbaar is en uiteindelijk ook eenvoudig te demonteren, zodat hergebruik van materialen en integrale bouwdelen mogelijk wordt. Zo worden natuurlijke hulpbronnen niet onnodig uitgeput, wordt onze leefomgeving niet onnodig vervuild en wordt ook heel wat energieverbruik vermeden. En toch gaat het bij circulair bouwen om heel wat meer dan het gebouwniveau.

Een circulaire economie is een andere manier van omgaan met grondstoffen en materialen. Aanpasbaarheid, demonteerbaarheid en herbruikbaar bouwen is het begin van alles. Zorg ervoor dat je gebouw zo lang mogelijk kan blijven staan en gemakkelijk een nieuwe invulling kan krijgen. Als we ontwerpen met die principes in het achterhoofd kunnen met enkele minimale aanpassingen dergelijke constructies eeuwenlang meegaan.

Kortom, aanpasbaarheid is de eerste en meest voor de hand liggende kwaliteit van een circulair gebouw. Het is de mate waarin een gebouw kan blijven beantwoorden aan verandering. Geen enkel ontwerp kan echter aan alle mogelijke toekomstscenario’s het hoofd bieden, daarom is het verstandig om verschillende mogelijke scenario’s op te stellen en op basis daarvan zo’n goed mogelijke keuzes te maken.

Workshop 2018: zomercomfort in passiefscholen

Op 15 mei 2018 gaf Pixii samen met de Schoolbouwformule de workshop: ‘Zomercomfort in (passief)scholen, een lastig huwelijk?’

Pixii-expert Bert Vanderwege kwam er vertellen over de lessons learned uit de piloot passiefscholen. Heb je het gemist? Download dan hier zijn presentatie:

Hou het hoofd COOL

Een energiezuinig schoolgebouw is een must en dat heeft mogelijke gevolgen op de ‘temperatuur­beheersing’ en het comfort tijdens de zomermaanden.

Efficiënte maatregelen starten bij de inplanting van het gebouw, de juiste architecturale keuzes, het creëren van schaduw, een aangepaste verlichting, het beperken van warmtebronnen tot het complexe verhaal van ventilatie.

Oververhitting van scholen kan vermeden of opgelost worden. In de komende workshop van Schoolbouwformule zullen we de theorie en de praktijk van de temperatuurbeheersing in schoolgebouwen uitdiepen.

Wat zegt de academische wereld over zomercomfort? Hoe zit het met de normen en de wetgeving? Hoe anticiperen ingenieursbureaus en architecten op de grotere interne warmtelast van schoolgebouwen? Hoe wordt een aangenaam zomercomfort gerealiseerd?

Maar ook, hoe ervaren gebruikers van nieuwbouwscholen en renovatieprojecten dit comfort of hoe werd een problematische situatie rechtgetrokken? En wat zijn de indianenverhalen en wat is best practice?

Workshop 2017: lessons learned uit de piloot passiefscholen

Ir. architect Bert Vanderwegen (Pixii) ging dieper in op de ‘lessons learned’ uit de piloot-passiefscholen. Sinds 2006 kennen we in Vlaanderen een inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur. De specifieke Agion-passiefschoolcriteria, noch de standaard voor passieve tertiaire gebouwen, noch de eisen voor een niet-residentieel BEN-gebouw omvatten een eis naar zomercomfort. Daarop bepaalde Pixii in samenwerking met de KUL, de VUB en KAHO Gent een reeks randvoorwaarden.

Bert Vanderwegen: “Uit enquêtes bij gebruikers blijkt dat die op basis van hun ervaringen hun mening over passiefscholen in positieve zin hebben bijgesteld. Alleen wat het zomercomfort betreft zijn ze ontevreden. De meeste scholen lieten nochtans een dynamische simulatie uitvoeren en beschikken over voldoende maatregelen om het zomercomfort te garanderen.” De redenen voor de ontevredenheid situeren zich soms op bouwtechnisch vlak (bijv. onvoldoende zonwering, onvoldoende aanspreekbare thermische inertie), maar vaak heeft het ook te maken met slecht afgestelde sturingen (ventilatie, sensoren). Verder is het belangrijk de dynamische simulatie op lokaal niveau uit te voeren in plaats van op gebouwniveau. Ten slotte vestigt Bert Vanderwegen de aandacht op het belang van het informeren op maat van de gebruikers. Zij moeten ook de kans krijgen om de systemen zelf naar wens aan te passen.

Download hier zijn presentatie: