Pixii-voorzitter Michel De Paepe pleit voor Renovatiemasterplan op VRT Radio 1

Naar aanleiding van de vraag "Is het voor Wallonië makkelijker om CO2 te beperken dan voor Vlaanderen?" contacteerde het Radio 1-programma 'De Wereld Vandaag' op 12 december onze voorzitter Michel De Paepe om beroep te doen op zijn expertise.

Pixii-voorzitter Michel De Paepe pleit voor Renovatiemasterplan op VRT Radio 1

Is het nu echt makkelijker voor Wallonië om CO2 te beperken dan voor Vlaanderen? Beide regio's verschillen wel degelijk van elkaar op allerlei vlakken, en dat heeft als gevolg dat ze  andere opportuniteiten hebben voor initiatieven die klimaatneutraliteit dichterbij kunnen brengen. Het is alleszins duidelijk dat de weg naar klimaatneutraliteit voor heel Europa een grote inspanning zal vragen.

Het rekenen op technologieën uit de toekomst om de CO2-uitstoot te verminderen vindt Michel De Paepe onrealistisch. Hij benadrukt dat er vandaag al heel wat technologie beschikbaar is die we enkel nog moeten uitrollen. Daarnaast zijn er ook maatregelen (zoals een Renovatiemasterplan) die geen verdere technologische ontwikkelingen vragen. Zo'n Renovatiemasterplan informeert potentiële kopers van woningen en eigenaren over de noodzakelijke aanpassingen die een woning moet ondergaan om aan de normen van 2050 te voldoen. Een beleid dat de nadruk legt op een combinatie van informeren, verplichtingen opleggen bij renovatie en begeleiding vormen zo een realistische oplossing voor het beperken van de CO2-uitstoot door verwarming en renovatie van het Belgische gebouwenpark.