Pixii trekt project 'passiefrijhuis in de stad' op gang

Vlaanderen Circulair gelooft in het project dat kennisplatform Pixii aanbracht in het kader van de meest recente call ‘circulaire bouweconomie’. Het bedacht Pixii, als trekker van een consortium gericht op dit project, met een mooie projectsubsidie voor een boeiend en uitdagend renovatietraject.

Pixii trekt project 'passiefrijhuis in de stad' op gang

Een oud, uitgeleefd rijhuis ondergaat een metamorfose tot passiefrijhuis waarin zoveel mogelijk circulaire, klimaatneutrale principes worden toegepast. Pixii zorgt voor technische ondersteuning en begeleiding.

"Dit passiefrijhuis in de stad heeft alles mee om een pilootproject te zijn voor wie de principes van koolstofcirculaire passiefbouw wil toepassen in een oude, bestaande rijwoning", legt Frederik Fossé, architect en technisch adviseur van Pixii, uit.

Dankzij de projectsubsidie van Vlaanderen Circulair wordt het mogelijk een diepgaande begeleiding op te zetten voor de eigenaren van dit pand. Zo kan Pixii knelpunten en kansen in de klantenreis, de bouwpraktijk en de trajectbegeleiding identificeren. Doel is een bredere trajectbegeleiding voor circulair, klimaatneutraal verbouwen te ontwikkelen, gericht op onder meer particulieren, renovatiebegeleiders, bouwprofessionals en overheden.

Pixii bracht specialisten samen om te bestuderen hoe het bouwproces in Mechelen verloopt, welke bouwactoren nodig zijn en welke nieuwe competenties van hen verwacht worden. Circulaire innovatieve oplossingen worden afgetoetst aan de praktijk, budget en uitvoeringskwaliteit worden bewaakt. Een circulaire renovatie is technisch heel wat uitdagender dan een nieuwbouw.

Het volledige begeleidingsproces zal dienen als roadmap voor de ontwikkeling van een opleiding voor renovatiebegeleiders die particulieren kunnen ondersteunen bij hun circulair bouwproject. De projectresultaten zullen ook worden verwerkt in een technische opleiding circulair verbouwen.

Digital twin/BIM-model

Voor het zichtbaar maken van de technische uitdagingen en de oplossingen voor de uitvoering worden bouwdetails uitgewerkt in een digital twin/BIM-model. Deze worden beschikbaar gesteld aan de professionele bouwer, zowel ontwerper als uitvoerder, via initiatieven zoals het Elementenpaspoort of het Platform Circulaire Bouwknopen.

De opdrachtgever kan beschikken over een extensief post-interventie/as-builtdossier dat als handleiding van de woning fungeert. Op termijn kan dit dossier deel gaan uitmaken van het Woningpaspoort. Daarnaast wordt de betaalbaarheid van circulair (ver)bouwen voor de particulier in kaart gebracht.

Marktpotentieel

Dit project richt zich tot het marktsegment circulair renoveren dat vandaag nog in volle ontwikkeling is. Een flexibele markt kan oplossingen aanbieden voor problematieken die een individuele bouwer of verbouwer ervaart. Dat er vandaag nog geen oplossingen zijn, wil niet zeggen dat die er morgen niet zijn.

Andere partners in dit project zijn onder meer VIBE, Mosard, UHasselt, Stad Mechelen en Creamo. Met ondersteuning van Vlaanderen Circulair.