Pixii ondersteunt AiNB met opleidingen klimaatrobuust bouwen

Na een aantal inspirerende contacten hebben de Associatie van Interieurarchitecten van België (AiNB) en Pixii besloten om samen te werken rond het aanbieden van opleidingen.

Pixii ondersteunt AiNB met opleidingen klimaatrobuust bouwen
Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Daarnaast onderzoeken we of er ook kan worden samengewerkt op het gebied van events en kennisdeling.

Het AiNB is sinds 1952 de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AiNB onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar ook met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein. Veel leden van AiNB zetten steeds actiever in op energetisch renoveren en de vraag naar meer kennis hieromtrent stijgt.

Pixii biedt meer dan twintig opleidingen aan over duurzaam, klimaatrobuust bouwen en renoveren. In het aanbod vind je zowel basisopleidingen bouwfysica en energiepositief bouwen, als gespecialiseerde cursussen over ventilatie, biobased materialen, warmtepompen enzovoorts.

"Interieurarchitecten en architecten worden opgeleid als ontwerpers die elk vanuit hun specialiteit kijken naar gebouwen en de gebouwde omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze focus op de verduurzaming en het klimaatrobuust maken van gebouwen hun expertise kunnen verbreden en verdiepen. Denk maar aan de steeds strengere energetische normen voor gebouwen, de opkomst van een circulaire bouweconomie, de invloed van de gebouwde omgeving op gezondheid enzovoort. Ook daarmee rekening houden zijn ontwerpuitdagingen", stelt Els Vanden Berghe, directeur van Pixii.