Pixii wordt lid van Pact for Skills

Goed nieuws! Pixii treedt toe tot het Pact for Skills dat aangestuurd wordt vanuit de Europese Commissie.

Pixii wordt lid van Pact for Skills
© gerasimov_foto_174 / Shutterstock

Hierdoor maken we vanaf dit jaar deel uit van een groeiend netwerk van publieke en private partijen die samen hun schouders zetten onder het aanleren van nieuwe vaardigheden aan Europese werknemers en het updaten van hun bestaande skills. Publiek-private samenwerkingen gaan daar een grote rol in spelen.

Vanuit ons engagement kijken we naar projecten en initiatieven in de bouwwereld, met bijzondere aandacht voor het opleiden van docenten en brugfiguren uit doelgroepen met een migratieachtergrond. De woningen en wijken van deze doelgroepen zijn dikwijls ook deze met de laagste renovatiegraad.

Wil je als lid hier bij betrokken zijn, neem dan gerust contact met op Els Vanden Berghe, els.vandenberghe@pixii.be.

Meer informatie over het Pact for Skills vind je op https://ec.europa.eu/social/.