PHribbon aangepast voor Amerikaanse context

PHribbon, ontwikkeld door de Britse passiefhuisontwerper Tim Martel, is een software-extensie voor PHPP (Passive House Planning Package) die toelaat de volledige levenscyclus van koolstofemissies van passiefgebouwen te berekenen.

PHribbon aangepast voor Amerikaanse context
Photo by Matthias Heyde / Unsplash

Dit artikel van Treehugger schetst een mooi beeld van het belang van passiefbouw voor een koolstofneutrale wereld en de aandacht die we moeten hebben voor materiaalgebonden koolstof. Volgens ACAN, de Architects for Climate Action, kan embodied carbon of materiaalgebonden koolstof goed zijn voor meer dan drievierde van wat een gebouw uitstoot in zijn levenscyclus.

De auteur stipt aan niet te houden van de term ‘embodied’ en ‘upfront carbon’ te verkiezen. De koolstof zit al in de atmosfeer en elke ton die we toevoegen moet worden afgetrokken van de ongeveer 300 tot 400 gigaton die we nog over hebben om onder de drempel te blijven van 1,5 °C temperatuurstijging.

New Tool Calculates Full Life Cycle Carbon Emissions for Passive House
Discover a new tool that changes how we calculate the full life cycle carbon emission.