Oproep architecten: werk mee aan onderzoek rond TOTEM tool

Met TOTEM kan de milieu-impact van gebouwen worden geobjectiveerd en verminderd. Heb jij deze nieuwe interface al gebruikt? Vul dan even de enquete in van doctoraatsbursaal Elke Meex!

Oproep architecten: werk mee aan onderzoek rond TOTEM tool

Elke Meex voert momenteel onderzoek aan de Universiteit Hasselt over het beoordelen van de milieu-impact van gebouwen vanaf de vroege ontwerpfase.

Hiervoor is ze op zoek naar architecten die de TOTEM tool al gebruikt hebben en die een korte enquête willen invullen over hoe architect-vriendelijk deze tool is voor gebruik vanaf de vroege ontwerpfase. U kan de enquête invullen via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt een 10-tal minuutjes.

https://uhasselt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0casqWMR7myulQp

Wat is TOTEM?

Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten. In samenwerking met universiteiten en studiebureaus, hebben de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie vijf jaar hard gewerkt aan de realisatie van TOTEM.

TOTEM werd gecreëerd:

  • om de creativiteit van architecten en projectauteurs te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de milieueisen van morgen
  • om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke en neutrale methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt
  • om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen.

Objectieve, transparente en evolutieve tool

TOTEM is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. TOTEM is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase. TOTEM is ook een tool in constante evolutie: op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank (Environmental Product Declaration), om gegevens uit de EPB-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren.

Meer info: www.totem-building.be