Ondersteun als school duurzame lesontwikkeling voor TSO en BSO

Dankzij de steun van Nationale Loterij kan kennisplatform Pixii / Passiefhuis-Platform dit jaar het project 'Circulair en passief bouwen voor TSO en BSO' opnemen. Doel is om gratis lesmateriaal te ontwikkelen dat een aanvulling vormt op het standaardlessenpakket.

Ondersteun als school duurzame lesontwikkeling voor TSO en BSO
Photo by Sam Balye / Unsplash

Het gaat razendsnel in de bouwwereld. Nieuwe technieken, nieuwe materialen en nieuwe bouwmethodes vragen ook nieuwe vaardigheden van onze toekomstige bouwprofessionals. De klimaatdoelstellingen hebben veel impact op de bouwsector. Duurzamer bouwen, met circulariteit en energiezuinigheid als hefboom, is essentieel om de klimaatdoelen te halen. Daar willen we met ons lessenpakket wat aan doen en daarvoor is steun vanuit het onderwijsveld onmisbaar!

Engagement tussen school en Pixii 

Daarom wil Pixii samen met minstens 20 scholen (A-finaliteit, D/A-finaliteit en STEM scholen) een engagement aangaan om deze transitie te faciliteren. We worden een blijvende partner van het secundair onderwijs, om op lange termijn leerlingen en leerkrachten te onderrichten en om lesmateriaal gratis beschikbaar te houden.

De scholen engageren zich op hun beurt om duurzaamheid als centraal thema voorop te stellen, om leerkrachten en leerlingen aan te sporen toekomstgericht te denken en om aangeboden lespakketten aan te passen en te verbeteren, zodat de nieuwe generatie duurzaam en met minimale impact zal gaan bouwen.

Doe mee als school 

Zet mee je schouders onder dit duurzame project. Je krijgt in primeur toegang tot ons lesmateriaal, kan zelf mee prioriteiten leggen in de lessen en je staat mee in de spotlights als toekomstgerichte school!

Wil je meedoen? Vul de engagementsverklaring in en stuur ze naar opleidingen@pixii.be!

logo Nationale Loterij