My Climate Contribution

Misschien hoorde je er al van op onze online adviescommissie, een uitgelezen moment waarop onze leden kunnen participeren in onze werking. Zo stond afgelopen 13 december een bijdrage van My Climate Contribution op de agenda, overtuigend gebracht door professor Jelle Laverge.

My Climate Contribution
Bron: myclimatecontribution.org

My Climate Contribution is een initiatief van professoren van de UGent en de KU Leuven (Jelle Laverge, Karen Allacker, Brent Bleys, Marc Delghust, Edouard Dumolin, Sam Hamels, Eline Himpe, Frederik Vandendriessche, Bertrand Waucquez, Julie Waucquez).

Ze kijken vanuit verschillende disciplines naar de klimaat- en energieproblematiek. Ze geloven dat effectieve oplossingen voor de klimaatuitdaging liggen in de raakvlakken en interacties tussen hun vakgebieden. Op hun website nodigen ze overigens alle geïnteresseerden uit om mee te denken over deze problemen.

De initiatiefnemers vertrekken van de idee dat elk persoon zijn bijdrage moet leveren aan het klimaat. Uiteraard is niet ieders klimaatimpact gelijk. My Climate Contribution wil tools ontwikkelen en samenbrengen die vanuit een holistische beoordeling een accurater beeld geven van onze emissies.

My Climate Contribution stelt voor om aan elk gezin een richtklimaatbijdrage toe te kennen. “Wanneer het gezin de heffing overschrijdt, betaalt het een progressieve heffing die vervolgens gebruikt wordt om de besparingen bij andere gezinnen te financieren. Het aantal verhandelbare emissierechten stemt dan overeen met het klimaatbudget van de planeet”, luidt het in de visietekst op de website.

Vanuit Pixii / Passiefhuisplatform volgen we dit boeiende initiatief op de voet.

Meer informatie, volgen en inschrijven kan op myclimatecontribution.org.