Isolatiebarometer en nieuw EPC voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 2023 moet elk niet-residentieel (NR) gebouw groter dan 500 m² dat in Vlaanderen verkocht of verhuurd wordt, beschikken over een EPC NR.

Isolatiebarometer en nieuw EPC voor niet-residentiële gebouwen
Bron: www.recticelinsulation.com

Vanaf 2025 zullen alle grote niet residentiële gebouwen in het bezit moeten zijn van een EPC NR, los van verkoop of verhuur. Een goede stap richting een klimaatneutraal Europa, maar een forse uitdaging voor het Belgische niet residentiële gebouwenpark.

In zijn Isolatiebarometer heeft Recticel Insulation de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot van deze gebouwen onder de loep genomen. Tegelijk werd uitgezocht wat de oorzaken én oplossingen zijn voor deze hoge CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen.

Niet-residentiële gebouwen zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen maken 37 procent* uit van het Belgische gebouwenbestand. Ze vertegenwoordigen 14 procent van de energieconsumptie en 6 procent van de totale broeikasgasuitstoot in België.

Uitstootstijging van 33 procent

Zo blijkt dat tussen 1990 en 2019 de CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen in België steeg met 33 procent. Met zo’n toename in uitstoot lijkt een klimaatneutraal Europa tegen 2050 moeilijk haalbaar. De broeikasgasuitstoot moet tegen 2030 met nog 55 procent naar beneden, vergeleken met 1990.

Die toename heeft drie belangrijke oorzaken:

  • Een stijging met 35 procent van het aantal werknemers tussen 1993 en 2017.
  • Door toenemende informatisering en nood aan gekoelde ruimtes en airconditioning steeg het elektriciteitsverbruik met bijna 180 procent.
  • Tot vandaag vertegenwoordigen gasvormige brandstoffen 80 procent van het energieverbruik. Slechts 3,3 procent is biomassa.

Om de huidige jaarlijkse CO2-uitstoot van om en bij 5,7 megaton aan verwarming en elektriciteit bij niet-residentiële gebouwen in België tegen 2050 te neutraliseren, is een omschakeling naar meer hernieuwbare energie nodig. De eerste vereiste is echter minder energie verbruiken. Dat kan door het gebruikersgedrag aan te passen. Daar zijn we sinds de sterk fluctuerende energieprijzen als maatschappij collectief mee bezig: met efficiëntere installaties en vooral door (bijkomend) te isoleren.

Gewestelijke verschillen

De verschillende wetgevende niveaus in ons land zetten de klimaatambities van de Europese Green Deal ondertussen al om in concrete regelgeving, aanvullend op reeds bestaande maatregelen zoals de EPB- en EPC-eisen. Ook voor niet-residentiële gebouwen komen er nieuwe verplichtingen. Die verschillen van gewest tot gewest. Welke regels waar gelden, ontdek hier:

isolatiebarometer 2022 | Recticel Insulation
De Isolatiebarometer whitepaper 2022 van Recticel Insulation: Niet-residentiële gebouwen op weg naar koolstofneutraliteit.

Dit artikel is afgeleid van een persbericht van Recticel Insulation, meer informatie: samyn.bert@recticel.com.

* bron: Statbel en SPF Finances