Gewesten ontwikkelen samen handleiding GRO voor duurzame gebouwen

De bevoegde ministers van de 3 gewesten hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een gezamenlijke handleiding voor duurzame gebouwen.

Gewesten ontwikkelen samen handleiding GRO
voor duurzame gebouwen
Afbeelding copyright Leefmilieu-Brussel, het Vlaamse Gewest, de Service Public de Wallonie.

De handleiding zal niet van nul worden ontwikkeld: er wordt verder gebouwd op de reeds bestaande duurzaamheidstool GRO.

GRO werd in 2017 door het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid in het leven geroepen als middel om in hun bouwprojecten een holistisch en gelijklopend ambitieniveau op het vlak van duurzaamheid te implementeren.

Tool om duurzaamheid en circulariteit te stimuleren en te meten

Via een brede waaier aan duurzaamheidsaspecten én het verankeren van circulaire principes biedt GRO de handvaten om tot toekomstgerichte gebouwen te komen.

Opdrachtgevers kunnen hun ambities aan de hand van GRO onderzoeken, formuleren en opvolgen. Ontwerpers, studiebureaus en uitvoerders worden aan de hand van een eenduidig instrument doorheen een project geleid.

GRO kan voor alle functies en schalen gebruikt worden en dit voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, voor kleine verbouwingen als voor grootschalige projecten.

GRO voor de drie gewesten

Met GRO komt er nu één instrument voor de hele Belgische bouwsector.

Om GRO in de andere gewesten te kunnen uitrollen, zijn aanpassingen nodig. Samen gaan de verschillende administraties hieraan werken om tot één instrument voor alle drie gewesten te komen.

Website GRO

Als eerste stap in de samenwerking is er de tweetalige website, www.gro-tool.be met meer uitleg over de toepassing van GRO, voorbeelden, FAQ’s en de mogelijkheid tot download van de nieuwste versie zowel in het Frans als het Nederlands (GRO 2020.1 van feb 2022). En op de contactpagina kunnen gebruikers terecht met vragen of feedback.