Els Vanden Berghe nieuwe voorzitter van vzw ROTS

Els Vanden Berghe, directeur van Pixii / Passiefhuis-Platform, wordt de nieuwe voorzitter van het recent gefuseerde Domus Mundi - RenoseeC. De nieuwe vzw zal onder de naam ROTS door het leven gaan. 

Els Vanden Berghe nieuwe voorzitter van vzw ROTS

Domus Mundi richtte zich op kwalitatief en duurzaam wonen en bouwen voor kwetsbare groepen. De projecten van Domus Mundi helpen de leefbaarheid en woonkwaliteit in een buurt of stad verbeteren. Ondersteuning bij renovatie en stadsvernieuwing waren daarbij de speerpunten.  

RenoseeC begon als een proeftuinproject binnen het grotere project Kennisplatform Woningrenovatie dat door Vlaio werd gesubsidieerd. Het letterwoord stond voor RENOvaties met Sociale, Ecologische en Economische meerwaarde via Collectieve aanpak. Pixii was een oprichtend lid van vzw Renoseec en maakte sindsdien deel uit van het bestuur.  

Achter beide initiatieven stond architect Alexis Versele, lector aan KUL, technologiecampus Gent en mede-oprichter van Pixii-lid BAST architects & engineers. Hij trok 26 jaar lang aan de kar van het sociaal renoveren, wat resulteerde in de fusie van Domus Mundi en RenoseeC. Vzw ROTS is voor hem het orgelpunt van een carrière van niet-aflatende inzet. 

Oprichting van vzw ROTS 

De fakkel wordt doorgegeven. "Ik zal met plezier de schouders zetten onder deze uitdaging”, zegt Els Vanden Berghe, “Op de solide nieuwe naam ROTS bouwen we voort vanuit een gemeenschappelijke missie die blijft inzetten op kwalitatief een duurzaam bouwen voor kwetsbare groepen."  

ROTS staat als acroniem voor de kernactiviteiten van de nieuwe vzw: renovatie, ontzorging, technische ondersteuning, sociale begeleiding. 

Vandaag heeft ROTS haar werkgebied in Oost- en West-Vlaanderen, een uitbreiding naar andere provincies is niet uitgesloten. Steden als Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Denderleeuw, Oudenaarde, Brugge en Zeebrugge en Roeselare zijn al volop aan de slag, maar door de woonproblematiek in Vlaanderen zullen nog veel helpende handen nodig zijn. 

Meer info: