Circulariteit van technische installaties in gebouwen

Tussen 2000 en 2017 is de bouwkost met 55 procent gestegen, en de kosten voor technische installaties in gebouwen zelfs met 135 procent.

Circulariteit van technische installaties in gebouwen
Bron: archipelago architects, verbouwing notech Greenpeace kantoor Brussel

De milieu-impact van al die technieken in de gebouwen is evenredig gestegen, zeker in de niet-residentiële sector. Toch gaat er tot op heden zeer weinig aandacht naar deze meestal verborgen of vergeten impact.

De hoogste impact vinden we veelal in de afgifte- en distributiesystemen en in het bijzonder in ventilatiesystemen. Het gaat dan ook vaak om vele lopende meters en vaak uitgevoerd in metalen. Daarom is het zinvol om deze systemen dermate te concipiëren dat hun initiële impact zo laag mogelijk is (door slimme concepten met minder materialen en goede materiaalkeuzes) en deze dermate te concipiëren dat deze een lange levensduur kunnen hebben. Voor de opwekker geldt vaak dat zijn levensduur korter is en dat door technische innovatie hun efficiëntie steeds beter wordt. We maken dus best een onderscheid maken tussen levensduurverlenging van de afgiftesystemen en van de opwekkers.

 Welke mogelijkheden hebben we om technische installaties aan te passen of zelfs het volledige gebouwontwerp te hertekenen met een minimale milieu-impact en maximaal hergebruik van materialen? Welke oplossingen zijn mogelijk?

Ir-arch. Joost Declercq, partner van archipelago, schetste in een Pixii Expert Day hoe veranderingsgericht bouwen en strategieën voor aanpasbaarheid op korte en op lange termijn een wereld van mogelijkheden openen om de voetafdruk van onze gebouwen radicaal te verbeteren.

De volledige presentatie, rijkelijk gestoffeerd met facts & figures en bronvermeldingen, kan je hier vinden: