7 vragen aan Factor4 over circulair aankopen

Willen we een toekomstbestendige vastgoedmarkt, dan moeten we de kaart trekken van circulair gebruik. Dit begint bij circulair aankopen. "Dit is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee", zegt Sven Wuyts, Managing Partner Factor4.

7 vragen aan Factor4 over circulair aankopen

Wat is circulair aankopen?

Sven “Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.”

Een andere manier van aankopen, vraagt ook om een andere houding van een leveranciers. Wat vraagt dit van de verschillende partijen in dit traject?
“Het is belangrijk om als aankoper zo snel mogelijk in dialoog te treden met je leveranciers. Wat is er mogelijk? Hoe kunnen zij hun aanbod aanpassen aan de wensen van de aankoper? Vaak kan het helpen om zo snel mogelijk te starten met kleine voorbeeldprojecten of een stapsgewijze circulaire aanpak om leveranciers en interne stakeholders mee te krijgen.”

Bij circulair aankopen worden er afspraken gemaakt over hoe producten teruggenomen en verwerkt worden na gebruik. Welke tools zijn er om dit daadwerkelijk in kaart te brengen? Kan de blockchain technologie iets betekenen voor een transparante keten?
“Er zijn al verschillende tools die de ecologische voetafdruk of de materialeninhoud van producten in kaart brengen. Die kunnen als ‘databank’ gebruikt worden om na te gaan welke en hoeveel materialen waar en op welke manier verwerkt zijn. De blockchain technologie kan dienen om hierin transparantie en vertrouwen in te bouwen.”

Welke rol heeft de overheid om bedrijven te stimuleren om circulair aan te kopen. Waar is er nog behoefte aan als we kijken naar beleid?
“Volgens mij moet de overheid vooral zelf het ‘goede’ voorbeeld geven en zoveel mogelijk circulair aankopen. Op die manier neemt ze ook de leveranciers op sleeptouw, die hun aanbod zullen moeten/kunnen aanpassen.”

Bij circulair aankopen kunnen de initiële kosten hoger zijn. Wat is er nodig om de mindset van marktpartijen te veranderen om toch op deze duurzame manier te werk te gaan?
“Volgens mij moet het gebruik van nieuwe (‘virgin’) materialen ontmoedigd worden door bijvoorbeeld een taks shift van diensten (arbeid) naar energie en materiaalgebruik (een CO2 taks bijvoorbeeld). Het initiatief van de Zweedse overheid om minder BTW te heffen op reparaties dan op nieuwe producten is bijvoorbeeld een goeie stap in de juiste richting.”

Wie beslist over de circulariteit in een gebouw; de aannemer, architect, gebruiker of aankoper?
“Ik denk dat ketensamenwerking hier erg belangrijk is. Alle belanghebbenden moeten samen beslissen en zo snel mogelijk de neuzen in dezelfde richting krijgen, om tot een zinvol en gedragen project te komen. Ik denk persoonlijk dat vooral de aankopers (bouwheren) kunnen zorgen voor een ‘groei’ van het aantal circulaire projecten. Als de klanten ernaar vragen zullen de leveranciers volgen.”

Tot slot. Ziet u de betonstop als de oplossing naar een circulair Vlaanderen? En hoe realistisch gaat dit zijn in de praktijk?
“Dé oplossing zal het niet zijn, maar de betonstop zal bouwheren wel aanzetten om in te zetten op renovaties, eerder dan op nieuwbouw. Of de betonstop an sich realistisch is, hangt m.i. vooral af van de politieke moed en de visie van de beleidsmakers.”

Circulair Real Estate 2018
Op donderdag 28 november vindt in Antwerpen het seminarie Circulair Real Estate plaats. Een uniek high-level congres en netwerkmoment waar we ingaan op de uitdagingen als we kijken naar zowel de circulaire inrichting van gebouwen, nieuwbouw en de bestaande bebouwde omgeving. Naast Sven Wuyts van Factor4 zullen ook sprekers van o.m. Pixii-leden Facilitair Bedrijf en Kamp C het podium betreden, samen met o.m. OVAM, Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Revive en Bopro.

Ben je lid van Pixii? Dan geniet je 100 euro korting op jouw deelname. Schrijf hiervoor in via www.circulairrealestate.com o.v.v. PIX100, let op: actie slechts geldig tot en met 6 november!