Pixii vernieuwt aanbod voor steden en gemeenten

Voor lokale overheden zijn er al snel miljoenen euro's te besparen op energie. Voorwaarde is een innovatief energiemanagement in te voeren waarin rentabiliteit en klimaatdoelen hand in hand gaan. Maar hoe begin je eraan?

Pixii vernieuwt aanbod voor steden en gemeenten
AI artwork door Dries Luyten

Daarbij kan Pixii als niet-commerciële, onafhankelijke partner een sleutelrol spelen. Pixii is specialist in collectief renoveren en energiepositieve wijken, renovatiemasterplanning en professionele opleidingen.

Pixii voor lokale overhedenAdviesverlening en trajectbegeleiding:- Collectieve renovaties- Planning en realisatie van energiepositieve wijken- Oplossingen voor gefaseerd renoveren: renovatiemasterplanning- Volledige expertise rond koolstofneutraal bouwen en wonen vanuit de passiefbouwprincipes- Laagdrempelig, wetenschappelijk correct informeren van het brede publiek- Opleidingen voor professionals

Trajectbegeleiding richting energiepositieve wijken

"We voelen een enorme belangstelling voor renovaties bij lokale besturen, zeker voor collectieve projecten", stelt Els Vanden Berghe, directeur van Pixii. "Het besef leeft dat hier relatief veel laaghangend fruit te plukken valt door het schaalvoordeel. Wij zijn een van de weinige onafhankelijke kenniscentra die praktijkervaring heeft met collectieve renovaties richting energiepositiviteit.

Dat zijn nog opstartende projecten want renoveren naar energiepositieve wijken is technisch wel haalbaar, maar complex door tal van andere factoren. Denk aan wettelijke, sociale en financiële aspecten. Momenteel participeren we in Oostende in de Mimosawijk en in Holsbeek in de wijk Bergeveld in energiepositieve projecten op schaal van de wijk."

Energiepositieve wijken produceren meer energie dan ze nodig hebben en zijn daardoor een grote hefboom voor gemeenten om hun klimaatdoelen te bereiken. In een energiepositieve wijk zet je in eerste instantie in op het minimaliseren van het energiegebruik met garantie voor behoud van comfort voor iedereen. Wat nog nodig is aan energie is van hernieuwbare, niet-fossiele oorsprong en wordt lokaal opgewekt. Een energiepositieve wijk voorziet in duurzame mobiliteit, waterhergebruik, groendaken enzovoorts, afgestemd op de context van de bredere omgeving, om de gewenste koolstofneutraliteit te halen. Daarnaast zijn er veel kansen om de sociale cohesie in de wijk en de lokale tewerkstelling te stimuleren. Dit versterkt het duurzame gedachtengoed van de korte keten.

Advies renovatiemasterplanning

Meer dan 9 op de 10 woningeigenaars zullen grondig moeten renoveren, als ze willen dat hun woning voldoet aan de nulenergienorm in 2050. Dat bewees recent nogmaals een studie van het steunpunt Wonen. Wat de renovatie van een gebouw zo specifiek maakt, is dat elk onderdeel op directe of indirecte manier met heel wat andere delen van het gebouw verbonden is. De muren raken de vloer, de ramen en het dak, maar zijn ook indirect verbonden met de verwarmingsketel via de hoeveelheid aanwezige isolatie, en met de ventilatie via hun luchtdichtheid. Bovendien is het belangrijk dat niet enkel wordt gekeken naar de huidige renovaties, maar ook naar die in de toekomst. Er is nood aan een doordacht plan van aanpak, begeleid door specialisten met een grondige kennis van bouwfysica.

Laagdrempelige informatie voor inwoners

Hoe kan je inwoners ondersteunen in duurzaam bouwen en wonen? Hoe kunnen ze renovaties aanpakken en energie besparen? Gemeentes weten als de beste hoe ze met hun inwoners communiceren, maar voor technisch complexe onderwerpen als renovatie- en energieadvies is het wellicht nuttig een beroep te doen op externe expertise. Pixii heeft niet alleen die kennis in huis maar is ook een onafhankelijke partner zonder commerciële belangen.

Opleidingen voor de publieke sector

Tal van ambtenaren en bouwprofessionals uit de nonprofitwereld blijven up to date met de hulp van onze opleidingen. We onderhouden een nauwe band met beleidsactoren, kennisinstellingen en overheidsstructuren betrokken bij de wereld van bouwen en wonen. Die wisselwerking laat ons toe de nieuwste ontwikkelingen van nabij te volgen en te incorporeren in onze opleidingen. We maken ook opleidingen op maat en geven opleidingen op locatie.