Trajectbegeleiding passiefbouw voor overheden

Gespecialiseerde begeleiding van jouw bouwproject: van een programma van eisen tot en met certificatie.

Trajectbegeleiding passiefbouw voor overheden
Photo by Evgeniy Surzhan on Unsplash

Voor gespecialiseerde begeleiding bij het ontwerpen van duurzame passiefgebouwen en wijken is Pixii je geprefereerde partner, zowel voor renovatie als nieuwbouw. Op basis van onze jarenlange ervaring met passief- en koolstofneutraal bouwen ontwikkelden wij een trajectbegeleiding die leidt tot toekomstbestendige, energieneutrale en zelfs energiepositieve gebouwen en wijken. Pixii heeft ook veel ervaring met passiefschoolbouw.

De checkpoints

Trajectbegeleiding is een zorgvuldig proces waarbij Pixii als onafhankelijk expert de juiste ondersteuning biedt. Zo geniet je als bouwheer de grootste kans op een succesvol, certificeerbaar eindresultaat. Als opdrachtnemer worden de risico’s van een resultaatsverbintenis sterk gereduceerd.

We stellen duidelijke checkpoints voor van projectdefinitie tot oplevering. Je stelt hieruit vooraf zelf het gewenste ondersteuningstraject samen.

 • Projectdefinitie
  We verifiëren en optimaliseren het programma van eisen, de definities en randvoorwaarden. Welke documenten moet je opvragen om het duurzaamheidsconcept te beoordelen? Hoe wegen we de beoordelingscriteria? Een onmisbare stap wanneer je als bouwheer (particulier, overheid, vereniging, …) enkel beschikt over een basiskennis energiezuinig bouwen.
 • Evaluatie wedstrijdvoorstellen
  Werk je met een ontwerpwedstrijd? Onze adviseurs maken een anonieme doorlichting van de wedstrijddossiers en rapporteren naar de jury de ‘energetische’ sterktes en zwaktes van elk ontwerp.
 • Optimalisatie voorontwerp
  We screenen  en optimaliseren het voorontwerp wanneer je zonder wedstrijdformule werkt. Via persoonlijk overleg lossen we technische knelpunten op, reiken we voorbeelden aan en bewaken we de efficiëntie van de ingezette middelen.
 • Nazicht uitvoeringsdossier
  Vóór de start van de werken worden plannen, bouwdetails, bestekken en berekeningen nagekeken. Zijn de documenten onderling consistent? Zijn alle ingaven correct in de berekening? Zijn er nog risico’s voor de luchtdichtheidstest? Na deze controle is er meer zekerheid over het behalen van het certificaat.
 • Kwaliteit tijdens de uitvoering
  Tijdens de uitvoeringsfase leg je als bouwteam de technische fiches voor van de componenten die je wenst toe te passen. Zo vermijden we dat producten aangekocht of geplaatst worden waarvan de technische data later gecontesteerd kunnen worden. 
  Naast de wettelijke toezichtsplicht van de architect, kan Pixii ook werfbezoeken uitvoeren zodat de conformiteit en kwaliteit van de uitvoeringen met het uitvoeringsdossier geverifieerd wordt.
 • Controle as-built dossier
  Pixii bekijkt de werkelijke uitgevoerde plannen en controleert de wijzigingen in de berekening.
 • Nazorg bij ingebruikname
  We stellen een template ter beschikking van een heldere handleiding die de gebruiker correct informeert over het gebruik en het onderhoud van het gebouw en de installaties is. Het bouwteam kan hierop verder werken.
  Pixii monitort de energieverbruiken en evalueert het comfort aan de hand van metingen en enquêtes met de gebruikers. Op basis van deze feedback trekken we lessen en sturen de procedures bij.

Trajectbegeleiding aanvragen

Elke trajectbegeleiding is maatwerk. Heb je een concreet project waarvoor je begeleiding zou willen opstarten? Zit je nog met vragen? Contacteer ons op info@pixii.be!  Op basis van jouw wensen en de aard van jouw project, stellen we vrijblijvend een offerte op.