We wensen u
een fantastisch 2022!

Laten we tegelijk op onze twintigste verjaardag klinken.
En bovenal bedankt om samen met ons vol positieve energie te werken aan een klimaatbestendige toekomst!

Prettige feestdagen
vanwege het Pixii-team
Achtergrond door Sam Mathews
en foto ESF-project door Priscilla Du Preez via Unsplash

Terugblik 2020 - 2021

Welke bijzondere evenementen, onderzoeksprojecten en acties onthouden we uit de voorbije twee jaar?

Expert Day Zomercomfort

In samenwerking met Verozo. Van hitte-eilandeffect tot de risico’s van energie-intensieve technieken voor koeling en nog veel meer.

Expert Sessions Nieuwe constructiemethodes

Klikken, schakelen of printen? Met circulariteit in het achterhoofd openen zich tal van nieuwe denksporen om efficiënter met materialen en energie om te gaan.

Expert Sessions Gezondheid en comfort in de gebouwde omgeving

In deze volledig online versie keken we voorbij de bouwschil naar de grotere context, de wijk als schakel in grotere stedenbouwkundige en landschappelijke gehelen.

Expert Day Hergebruik en herbestemming in circulair perspectief

Met materialen als bronnen van opgeslagen energie en dikwijls ook CO2, blijkt hergebruiken en herbestemmen van gebouwen dikwijls the way to go, zoals deze ex-gevangenis/campus UHasselt treffend aantoont.

Partner Onderzoeksproject Passiefrijhuis in de stad

Passiefhuisrenovaties zijn de toekomst maar stellen bijzondere uitdagingen. Pixii is onderzoekspartner in het nog lopende onderzoeksproject Passiefrijhuis in de stad in Mechelen.

Afronding onderzoeksproject NEPBC

Pixii sluit als onderzoekspartner mee het NEPBC-project af. De boeiende afsluitende presentaties van het slotevenement blijven beschikbaar op deze pagina.

Afronding onderzoeksproject Tetra Kalkhennep

Pixii sluit het Kalkhennep project mee af waarin het onderzoekspartner was.

Ontwikkeling duurzaamheidscriteria voor Mimosawijk

Met de GRO duurzaamheidsmeter als uitgangspunt werkten we duurzame renovatiecriteria op maat uit voor dit grootschalig renovatieproject in Oostende van sociale huisvesting.

Opstart ESF-project online opleiding

Eind 2021 tekenen we intern een plan uit om online opleidingen te ontwikkelen voor personen uit kansengroepen tot renovatieadviseur. Zij kunnen ook fungeren als brugfiguren naar deze groepen toe.

Vooruitblik 2022

Onze roadmaps voor 2022 en verder

Pixii vertrekt in deze beleidsperiode vanuit drie roadmaps. Die zijn niet in steen gebeiteld maar worden jaarlijks geëvalueerd. Sleutelwoorden die in elke roadmap terugkeren zijn: BIM, standaardisatie en modulariteit, betaalbaarheid en sociale dimensie, werken vanuit systeemdenken.

  1. Duurzame renovatiestrategieën voor gebouwen en wijken ontwikkelen.
  2. Definities ontwikkelen voor écht duurzaam bouwen.
  3. Technieken voor futureproof wonen optimaliseren.

Thematafels 2022

Om onze leden nog meer te engageren en hun kennis te valoriseren, willen we jullie graag uitnodigen actief mee te werken aan kennisontwikkeling en het debat te voeren rond sleutelthema’s. Daarvoor gaan we rond de tafel zitten (hopelijk live 😉) een voorzien we ook communicatie naar ons partnernetwerk toe.

Zo willen we begin 2022 de expertise van ons netwerk toepassen op warmtepompen in renovatie- en nieuwbouwprojecten. Plaatsen we een centrale warmtepomp op een collectief captatienet? Als we nadien nog boosters nodig hebben?

Andere thema’s waaraan we denken zijn circulaire technieken, ontwerpen i.f.v. CO2-opslag, prefab in renovatie e.a.

Heb je zelf ideeën of voorstellen om samen rond te werken? Laat het ons weten!

Expert Days 2022

Zet ze alvast in je agenda en zorg dat je er bij bent! Interesse om als partner te participeren? In ons nieuwe sponsor/partnerdossier bieden we een waaier van mogelijkheden.

  • CO2-mitigatie en -opslag in de bouw - 15 feb 2022
  • Kunnen we bestaande wijken energiepositief maken - 17 mei 2022
  • Financiering en rendabiliteit van circulair bouwen - oktober 2022
  • Circulariteit in technieken - 27 nov 2022

Met dank aan onze partners!

Onze realisaties van de afgelopen 20 jaar zouden onmogelijk geweest zijn zonder de steun van onze partners.


Maak kennis met onze partners

Kijk vooruit naar jouw 2022

Schrijf nu alvast in voor onze opleidingen en begin 2022 met een voorsprong.


Bekijk alle opleidingen