Checklist voorontwerp bij renovatie

Een architecturaal voorontwerp is bedoeld om de initiële ideeën en concepten te verkennen. Later, in het definitief ontwerp, maakt de architect gedetailleerde tekeningen en specificaties die ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Checklist voorontwerp bij renovatie
(c) Aaron Burden on Unsplash

Het voorontwerp is een heel belangrijke fase in het renovatieproces. Dit is het moment om ideeën te verkennen en wijzigingen door te voeren zonder dat er al tijd en middelen worden geïnvesteerd in het gedetailleerde ontwerpproces. Daarom moet het voorontwerp gestructureerd worden aangepakt. Zo worden doordachte planning, analyse en verkenning van verschillende ontwerpopties mogelijk. 

Wat zijn belangrijke bouwstenen van een goed voorontwerp? 

 • Evaluatie en gegevens verzamelen:  
  • Maak een beoordeling van het gebouw en de staat ervan, sterke en zwakke punten, verbetermogelijkheden. 
  • Verzamel gegevens energie- en waterverbruik. 
  • Wat is de structurele integriteit? 
  • Wat zijn de milieuprestaties en wat zeggen de certificaties (EPC, EPB …)? 
 • Doelen stellen:  Bepaal duidelijk de doelstellingen van het renovatieproject. Denk aan het verbeteren van energie-efficiëntie, het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit, het gebruik van duurzame materialen, het voldoen aan bouwvoorschriften en regelgeving, en het integreren van nieuwe functies. 
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Ga in gesprek met gebruikers, eigenaren en andere belanghebbenden om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen. Hun inbreng kan de ontwerpbeslissingen vormgeven en ervoor zorgen dat de renovatie aansluit bij hun eisen. 
 • Ontwerpen en alternatieven: Ontwikkel meerdere ontwerpen en alternatieven om verschillende renovatiestrategieën te verkennen. Dit kan het overwegen van verschillende indelingen, materialen, energiesystemen en architecturale kenmerken omvatten. Beoordeel de voor- en nadelen van elke optie, rekening houdend met factoren zoals kosten, milieu-impact en uitvoerbaarheid.
 •  Duurzaamheid en energie-efficiëntie: Integreer duurzaamheidsprincipes in de fase van het voorontwerp. Verken manieren om energie-efficiëntie te optimaliseren, hernieuwbare energiebronnen op te nemen en de ecologische voetafdruk van het gebouw te verminderen. 
 • Budget en kostenraming: Werk nauw samen met kostendeskundigen en bouwprofessionals om een idee te krijgen van het budget dat nodig is voor elke ontwerpoptie. Dit helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en zorgt ervoor dat het gekozen ontwerp overeenkomt met de beschikbare middelen. 
 •  Haalbaarheidsanalyse: Voer een haalbaarheidsanalyse uit van elke ontwerpmogelijkheid om potentiële uitdagingen en risico's te identificeren. Beoordeel of de voorgestelde renovaties praktisch kunnen worden uitgevoerd en voldoen aan de gewenste doelen. 
 • Reglementaire naleving: Houd rekening met lokale bouwvoorschriften, zonering en milieunormen tijdens de fase van het voorlopig ontwerp. Zorg ervoor dat de voorgestelde renovaties aan alle wettelijke vereisten voldoen en verkrijg de nodige vergunningen. 
 • Levenscyclusanalyse: Beoordeel de levenscyclus-impact van verschillende renovatieopties, inclusief onderhouds- en operationele kosten op de lange termijn. Een levenscyclusbenadering helpt bij het nemen van beslissingen die rekening houden met de langetermijnduurzaamheid van het gebouw. 
 • Optimalisatie van het ontwerp: Gebruik prestatiesimulatietools en virtuele modellering om het renovatieontwerp te optimaliseren. Dit kan helpen om het ontwerp te finetunen om de beste resultaten te behalen op het gebied van energie-efficiëntie, binnencomfort en algehele prestaties.