Els Vanden Berghe

Els Vanden Berghe
Foto door Hendrik De Schrijver in opdracht van Test Aankoop

Els Vanden Berghe is algemeen directeur van Pixii / Passiefhuis-Platform. Vanuit een brede ervaring waarin ze haar skills als bio-ingenieur (UGent) kon combineren met haar voorkeur voor mensgerichte activiteiten bepaalt ze in overleg de strategische richting van Pixii.

Daarnaast is Els ook zeer actief met netwerk- en beleidsopdrachten binnen Pixii en gaat haar bijzondere aandacht naar het binnenhalen en opvolgen van grote projecten.

Contacteer Els

els.vandenberghe@pixii.be