Duurzame ontwikkelingsdoelen

De werking van Pixii kadert binnen deze sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

De SDG’s (sustainable development goals/duurzame ontwikkelingsdoelen) waar we rond werken zijn :


SDG1 - Armoede in al zijn vormen beëindigen

Energiearmoede pakken we aan door het bouwen van energie-efficiënte woningen te stimuleren voor iedereen. Energie-efficiënt wonen is een basisrecht.


SDG3 - Gezond leven en welzijn voor iedereen

 • Comfortabel wonen, met een beheersbare energierekening, is essentieel voor het welbevinden.
 • We zien toe op het materiaalgebruik in en de kwaliteit van gebouwen, bewaken we een gezond binnenklimaat met oog voor vochtproblemen, schimmels en vluchtige organische stoffen.

SGD4 - Inclusief en rechtvaardig kwalitatief onderwijs en leermogelijkheden voor iedereen

 • Als kennisinstelling met een excellente reputatie in professionele opleidingen blijven we investeren in kwaliteit en innovatie.
 • We zien het als een essentiële opdracht om die kwalitatieve opleidingen aan te bieden aan zoveel mogelijk bouwactoren, met bijzondere aandacht voor diversiteit.

SDG7 - Toegang tot betaalbare, duurzame energie

 • De trias energetica zetten we in door eerst te werken aan een minimale energievraag, ongeacht van welke bron deze energie afkomstig is, ook hernieuwbare energie.
 • De energievraag die nog rest vullen we in met hernieuwbare energiesystemen, met een voorkeur voor passief. Gebruikmaken van de zon zonder tussensystemen is de ultieme hernieuwbare energie.

SDG8 - Duurzame en inclusieve economische groei en zinvolle tewerkstelling voor iedereen versterken

Door kwalitatief onderwijs te garanderen maken we de bouwsector sterker, krijgen bouwactoren meer toegang tot nieuwe en betere bouwtechnieken en informatie die hun onderneming versterkt en hen concurrentieel voordeel biedt.


SDG9 - Robuuste infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering ondersteunen en innovatie koesteren

 • We zetten als onderzoeksinstelling vol in op innovatieve technieken voor koolstofneutraal bouwen.
 • We verzamelen en verspreiden die inzichten in innovatie naar een zo breed mogelijk bouwpubliek.
 • We werken aan nieuwe, snelle en betaalbare methodes om bestaande gebouwen snel tot een energieperformant, gezond en veilig gebouwenbestand om te vormen.

SDG10 - Ongelijkheid in en onder landen wegwerken

We werken ongelijkheid weg door comfortabele, gezonde en energie-efficiente woningen mainstream te maken. Iedereen heeft recht op goed wonen.


SDG11 - Steden en dorpen veilig, robuust, inclusief en duurzaam maken

 • We koppelen onze inspanningen zoals hierboven opgesomd samen om van de hele Vlaamse regio een regio te maken waar het gezond en comfortabel wonen en werken is, in een gezonde stad.
 • We begeleiden lokale besturen in het toewerken naar een koolstofneutrale stad.

SDG12 - Duurzame consumptie en productie promoten

 • Energie is een van de meest verspilde ‘commodities’. Nochtans moeten we daar ook zuinig mee omspringen en door vol in te zetten op de trias energetica werken we daaraan.
 • Bovendien is niet enkel de trias energetica is bepalend, we trekken deze denkwijze door naar het volledige CO2-verhaal.

SDG13 - Directe actie nemen tegen de impact van klimaatverandering

 • We maken al onze inspanningen zoals hierboven opgesomd, breed zichtbaar. We maken gewoon wat vandaag ongewoon is, We stimuleren, activeren, inspireren.
 • We werken samen met bondgenoten om klimaatbesparende acties zichtbaar te maken.

SDG17 - Middelen tot invoering en vernieuwde vitalisering van wereldwijde partnerships duurzame ontwikkeling versterken

We richten ons naar onze community van bedrijven, middenveldorganisaties, lokale besturen en kennisinstellingen en richten met hen samenwerkingsverbanden op om gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.