VVSG Netwerk Klimaat focust op lokale warmtetransitie

Pixii, dat actief meedenkt en -werkt met het VVSG, brengt graag deze Inspiratiedag Warmte (29 maart) nog eens onder de aandacht. De Warmtegids, Inspiratiekaart Warmtezonering en het ondersteuningsaanbod naar lokale besturen worden er voorgesteld.

VVSG Netwerk Klimaat focust op lokale warmtetransitie

2022 startschot van lokale warmtetransitie

Als er gesproken wordt over hernieuwbare energie, wordt dikwijls alleen aan elektriciteit gedacht. Nochtans bestaat meer dan de helft van het totale energieverbruik in Vlaanderen uit warmte. Het energieverbruik van de gezinnen bestaat zelfs voor driekwart uit warmte. 85% van deze warmtevraag in woningen wordt bovendien vandaag nog ingevuld door fossiele brandstoffen.

Duurzame warmte, een lokale zaak

Dat een duurzame warmtetransitie lokaal in de praktijk zal worden gebracht, daarvan zijn de 293 Vlaamse gemeenten en steden die het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekend hebben alvast overtuigd. Zo engageren zich o.a. om werk te maken van een Lokaal Warmteplan dat aan de hand van een visie, een warmtezoneringsplan en een concreet actieplan de krijtlijnen uitzet richting fossielvrij verwarmen en koelen op hun grondgebied. Het VVSG Netwerk Klimaat gaat samen met de steden en gemeenten deze enorme uitdaging aan en biedt ondersteuning in de vorm van een gids, een tool,  inhoudelijke begeleiding én een niet te missen inspiratiedag!

Vergeet de gids niet

Een Lokaal Warmteplan, hoe begin je daar aan? De Warmtegids van VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) en VVSG probeert op die vraag een antwoord te bieden. De steden en gemeenten krijgen er een stappenplan aangereikt, er wordt een overzicht gegeven van mogelijke partners en financieringskanalen, de nodige (technische) achtergrondkennis rond mogelijke warmte-oplossingen werd opgenomen en een reeks veel voorkomende vragen en hindernissen worden besproken.

We zetten de warmtetransitie op de kaart

Samen met het Consortium WarmteWerkt ontwikkelde het VVSG Netwerk Klimaat een Inspiratiekaart Warmtezonering. Ze zal steden en gemeenten helpen om voor hun grondgebied een opdeling te maken tussen enerzijds zoekzones waarin kansen liggen voor collectieve verwarming van gebouwen via een warmtenet en anderzijds zones waar de warmtevoorziening individueel georganiseerd zal worden. De inspiratiekaart geeft geen statisch beeld weer, maar voorziet ook in de mogelijkheid om lokale informatie toe te voegen om zo het kaartbeeld verder te verfijnen. Bijvoorbeeld door gekende warmtebronnen (vb. restwarmte afkomstig van een datacenter) toe te voegen aan de kaart. Tot slot biedt de inspiratiekaart nog de mogelijkheid een eerste indicatie richting economische haalbaarheid te berekenen.

VVSG maakt je warm met de nodige inspiratie

Om je helemáál warm te maken, brengt het VVSG Netwerk Klimaat op 29 maart de Vlaamse duurzame warmtewereld samen in Brussel voor de Inspiratiedag Warmte. De Warmtegids, Inspiratiekaart Warmtezonering en het ondersteuningsaanbod naar lokale besturen vanuit het Netwerk Klimaat worden daar gelanceerd. Daarnaast wordt er een ruim aanbod van 20 workshops en praktijkentafels voorzien, met tal van betrokken actoren. Er is een infostandenmarkt waar je kan kennismaken met het aanbod van de Vlaamse warmtesector. Er wordt afgesloten met een boeiend paneldebat gevolgd door netwerkgelegenheid bij een hapje en drankje. Je vindt alle details én de inschrijvingsmodule terug op deze pagina.

Simulator

Het VVSG - Netwerk Klimaat.  werkt ook samen met VUB-EVERGi aan een simulator om potentieel hernieuwbare energie en flexibiliteit bij lokale besturen te maximaliseren. Lees er alles over op deze pagina.