Pixii roept op om fossiele brandstoffen te weren uit gebouwen

Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen pleit er samen met heel wat van haar leden voor om zo snel als mogelijk te evolueren naar een gebouwenpark zonder fossiele brandstoffen.

Pixii roept op om fossiele brandstoffen te weren uit gebouwen

In Vlaanderen zijn onze gebouwen verantwoordelijke voor bijna een derde van de CO2-uitstoot1: die komt vooral van de verbranding van fossiele brandstoffen waarmee we onze huizen verwarmen en warm water maken. Bovendien leeft 15% van de Vlamingen in energiearmoede, omdat de prijzen enorm zijn gestegen.

“De grote uitdaging is het omvormen van het bestaande gebouwenpark naar een fossielvrij gebouwenpark in 2050. Zoals steeds geldt de gulden regel dat we eerst de energievraag moeten beperken. De renovatiegraad moet daarvoor met factor 10 omhoog”, zegt professor Michel De Paepe. Daarom schreef het Kennisplatform een position paper voor de politici. Niet minder dan 44 vooruitstrevende bedrijven en andere partners roepen hiertoe mee op.

Pixii ziet oplossingen in bijvoorbeeld het uitbreiden van de Woningpas met een renovatiemasterplan.

“Maar bovenal: om de mensen en de economie de tijd te geven een gebouwenpark zonder fossiele brandstoffen te ontwikkelen is er een duidelijk langetermijnplan en een duidelijke communicatie noodzakelijk vanaf dit jaar al. Dit moet een prioriteit zijn voor onze nieuwe regering”, benadrukt prof. Michel De Paepe die ook meeschreef aan de beleidsaanbevelingen van Sign For My Future die vorige week werden voorgesteld. “De oplossingen zijn er, we moeten nu met z’n allen samenwerken om de transitie te versnellen, want we hebben te lang getalmd.”

Klimaat of sociale rechtvaardigheid

Wat primeert: klimaat of sociale rechtvaardigheid? Pixii ziet geen tegenstrijdigheid tussen beide: “Uiteraard moet de klimaattransitie sociaal rechtvaardig zijn: comfortabel en betaalbaar wonen is een basisrecht. Maar wij vinden niet dat dit een reden mag zijn om minder ambitieus te zijn op vlak van de decarbonisering van ons gebouwenpark die dringend nodig is. Integendeel. Als de overheid bijvoorbeeld zorgt voor voldoende sociale woningen die ook nog eens energieneutraal zijn, sla je twee vliegen in één klap. Je haalt de CO2-uitstoot naar beneden en haalt de mensen uit de energiearmoede. Maar we kunnen er niet langer omheen dat heel veel woningen van bijzonder slechte kwaliteit zijn. Vlaanderen is volgebouwd met woningen uit het interbellum, bedoelt om een 30-tal jaren mee te gaan. Nu, 100 jaar later, staan ze er nog. En in zodanig slechte staat dat het meer kost aan de maatschappij om ze futureproof te renoveren dan ze te slopen en nieuw te bouwen.”

131% van de niet-ETS-uitstoot. Bron:http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1377874

Beeldmateriaal
prof. Michel De Paepe