"We zoeken oplossingen die voor iedereen werkbaar zijn."

Prominente topsprekers geven hun visie op de toekomst van woonvastgoed in België. We delen graag een interview van Management Producties met Rik Menten, Executive Director Buildings bij Arcadis.

"We zoeken oplossingen die voor iedereen werkbaar zijn."
📅
Pixii is mediapartner van Woonvastgoed 2022, hét woonvastgoed netwerk event van Management Producties over de uitdagingen en opportuniteiten van de vastgoedmarkt in België. Je kan je inschrijven op dit premium event op 31 maart in Wilrijk op hun website.

Waar ligt volgens u de grootste uitdaging op het gebied van woonvastgoed in België?

De Belgische woningen behoren gemiddeld tot de oudste van Europa. Het bekomen van een robuust, future-proof  gebouwenpark conform de Europese doelstellingen omtrent klimaatneutraliteit tegen 2050 vormt dus een enorme uitdaging. Het is essentieel dat middelen strategisch worden ingezet om een substantiële verhoging van de renovatiegraad te bekomen. Gezien de leeftijd en de variëteit van het bestaand gebouwenpark, zal een versnelling van de renovatiegraad voornamelijk afhangen van de betaalbaarheid van de technologische state-of-the-art, van de capaciteit van de bouwsector en van een voorspelbaar en robuust kader rond energietaksen en -eisen.

Wat is er voor nodig om energiezuinige, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te realiseren?

Om de energievraag van woningen te verminderen moet ingezet worden op herontwikkeling van volledige sites én moet tegelijk de renovatiegraad drastisch de hoogte in.  Om tot een substantiële verhoging van de renovatiegraad te komen, deze betaalbaar te maken en kwaliteitsvol te houden, zal de aandacht moeten liggen op de verdere doorontwikkeling van technologieën en de economische uitrol door de opschaling van toepassingen. Nieuwe marktrollen en oplossingen voor financiering en implementatie zullen daarvoor nodig zijn. Deze kunnen ook bijdragen aan de realisatie van collectieve energiesystemen, zodat beschikbare bronnen optimaal ingezet kunnen worden. Daarnaast is ook een taksshift nodig naar fossiele brandstoffen.

“We merken dat er door de snelle evolutie van duurzaamheidsambities, markten en technologiekosten, nieuwe opportuniteiten en uitdagingen verschijnen. Hier proberen wij als Arcadis een antwoord op te bieden. Daarom zijn we een actief lid van Flux50. Als lid van de focusgroep ‘Repliceerbare renovatie’ proberen we op al deze vragen niet enkel een antwoord te bieden, we denken samen met verschillende sectororganisaties na over hoe oplossingen kunnen geboden worden die voor iedereen werkbaar zijn.”

Welke (kritische) vraag zou u aan een van de andere sprekers willen stellen?

Hoe kijkt u naar de nood aan een taksshift naar fossiele brandstoffen?

Is het versnellen van woningprojecten haalbaar en betaalbaar?

Door de verschillende gebouwtypologieën, versnipperd eigenaarschap en vaak ontbrekende middelen is opschalen van renovatie in de residentiële markt vaak zeer moeilijk. Toch heeft zulke opschaling zowel budgettair als organisatorisch grote voordelen.

Wat zijn de sociaal demografische uitdagingen?

Uit recente studies blijkt dat een significant deel van de woningeigenaars een renovatie simpelweg niet kan betalen. De Vlaamse overheid speelt hier op in door via de recente bijkomende maatregelen uit het VEKP het systeem van 0% energieleningen uit te breiden (hogere bedragen, langere looptijd). Het zal echter ook zaak zijn om deze gebouweigenaars te bereiken en te overtuigen.

Wat is uw ambitie, gekeken naar de toekomst van woonvastgoed, vanuit uw functie/ organisatie?

Arcadis zet als multidisciplinair studiebureau vooral in op de meer complexe projecten, zoals herontwikkeling van brownfields. Vanuit onze expertise is het onze ambitie om de vastgoedmarkt te ondersteunen met innovatieve oplossingen die de synergieën in dergelijke projecten optimaal benutten. Denk bijvoorbeeld aan de engineering van een bodemsanering gekoppeld aan een geothermiesysteem of het samenstellen van een optimaal bouwprogramma gericht op energie-uitwisseling tussen verschillende functies. Daarnaast hebben we een heel sterke ambitie om onze klanten met een grote vastgoedportfolio te begeleiden in het opzetten van kost-optimale transformatieprogramma’s. Daarvoor is een slimme koppeling nodig met natuuurlijke vervangingsmomenten en met meerjaren onderhoudsplannen.

Omschrijf uw eigen ideale woonomgeving

Mijn ideale woonomgeving ondersteunt en faciliteert maximaal mijn persoonlijke (privé en professioneel) activiteiten en ambities, alsook die van mijn gezin (met vier kinderen). Op dit moment is dat een ruime, goed geïsoleerde rijwoning met kleine tuin in de stad, goed bereikbaar met openbaar vervoer en omgeven door alle nodige voorzieningen. Als gezin proberen we onze ecologische footprint te beperken, zowel qua ruimtebeslag als qua verbruik van energie. Dat blijft uiteraard een continu streven, gezien nieuwe technologieën meer en meer beschikbaar, betaalbaar en dus ook toepasbaar zullen worden voor de woningmarkt.