Expert Day Collectieve renovaties tot energiepositieve wijken

In deze Expert Day op 26 oktober schetst Pixii in samenwerking met Flux50 waar we vandaag staan met Energiepositieve wijken. Tal van experten uit het werkveld delen hun visie en ervaring rond financiering, collectieve renovaties op wijkniveau en technische haalbaarheid van hernieuwbare energie.

Expert Day Collectieve renovaties tot energiepositieve wijken
Woensdag 26 oktober 2022 | KAVA Congrescentrum, Antwerpen

Energiepositieve wijken of 'positive energy districts' (PED) zijn voor steden en gemeenten een krachtige hefboom richting koolstofneutraliteit. Door een combinatie van energiebesparende maatregelen en efficiënt gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie, produceren ze namelijk meer energie dan ze verbruiken.

Maar hoe ver staan we met PED's in Vlaanderen? En hoe verhoudt het wetgevend en juridisch kader voor energiegemeenschappen en energiedelen zich ten opzichte van wat al technisch mogelijk is?

Dat ontdek je op 26 oktober tijdens de Expert Day die Pixii in samenwerking flux50 organiseert. Maar liefst 15 sprekers delen die dag hun ervaringen op het gebied van financieringsstrategieën, collectieve renovatietrajecten en technische haalbaarheid van hernieuwbare energie.

Kortom: een niet te missen dag voor iedereen die de duurzaamheid van zijn stad of gemeente naar een hoger ambitieniveau wil tillen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 oktober - 14:00

Wat mag je verwachten?

 • Keynotes
  In de voormiddag geven sprekers zoals Elise Steyaert (Vlaamse Overheid) en Han Vandevyvere (VITO) een actuele stand van zaken wat betreft regelgeving, beleid en pilootprojecten. Jan van Vaerenbergh (Fluvius) deelt zijn visie over de rol van de distributiemaatschappij in het verhaal van energiedelen en energiegemeenschappen .
 • Themasessies
  In de namiddag zoomen we dieper in op drie kernthema's: financiering, technische haalbaarheid van hernieuwbare energie en collectieve renovatie richting PED. Rond elk van de thema's laten we meerdere specialisten uit het werkveld aan het woord en kan u kiezen uit zes parallelle themasessies.
 • Cocreatie
  De transitie naar energiepositieve wijken vraagt om een aanpak waarbij het bundelen van ideeën en krachten centraal staat. Doorheen deze Expert Day bieden we innovatieve concepten, onderbelichte topics en concrete projectideeën dan ook graag een platform. Dit met een pitchingsessie in de voormiddag en afsluitend met twee co creatiesessies.
💡
Jouw (project)idee in de schijnwerpers?
Broed jij op een idee en zoek je andere creatieve geesten uit het werkveld om dit verder vorm te geven? Of heb je al een concreet projectidee en ben je op zoek naar partners? Deel het met ons via het registratieformulier. Tijdens de pitchingsessie bieden we vijf deelnemers de kans om gedurende vijf minuten een project te komen toelichten.

Programma

08.30 Ontvangst

09.00 Welkom en introductie

Els Vanden Berghe, bio-ingenieur en directeur van Pixii / Passiefhuis-platform, opent deze Expert Day met een toelichting over het theoretische kader van energiepositieve wijken.

Johan Vanden Driessche van Flux50 sluit aan en schetst de hoofdpunten voor collectieve renovaties uit de renovatieroadmap van Flux50.

09.40 Europees perspectief PED en toelichting VIS Project

Han Vandevyvere (VITO/Energyville) verschaft inzicht in de Europese ambities rond energiepositieve wijken en gaat dieper in op het VIS Smart Energy Cities project. In het VIS project lag de focus op de slimme stad. Han geeft tekst en uitleg bij dit project met bijzondere aandacht voor knelpunten en opportuniteiten.

10:15 Toekomstvisie en actiepunten Vlaamse Overheid

Elise Steyaert (Kabinet van viceminister-president Bart Somers) legt uit hoe de Vlaamse Overheid initiatieven neemt om lokale besturen te stimuleren wat betreft collectieve renovaties en welke toekomstvisie en actiepunten daarbij richtinggevend zijn voor het domein Binnenlands Bestuur.

10.45 Pauze

11.15 Rol van de distributiemaatschappij

Jan Van Vaerenbergh gaat in op de rol van Fluvius als distributiemaatschappij wat betreft energiegemeenschappen en energiedelen. De uitdagingen zijn groot door de hoge kostprijs van veel ingrepen, de modaliteiten van de technische installaties enzovoorts.

12.00 Pitchingsessie

Vijf deelnemers pitchen gedurende vijf minuten een projectidee in het kader van energiedelen /en energiepositieve wijken. 

12.30 Netwerklunch
Broodjeslunch met vegetarische en vegan opties.

13.30 Themasessie optie 1: Financiering

Angelos Koutsis van Bond Beter Leefmilieu deelt de resultaten van een boeiende studie die de BBL samen met Climact uitvoerde. De studie gaat in op financieringsinstrumenten die lokale besturen en particulieren kunnen inzetten als alternatief voor gebruikelijke leningen om collectieve renovaties, energiegemeenschappen en dergelijke te ondersteunen.

Karel Lootens van Wooncoop toont hoe burgercoöperaties een oplossing kunnen zijn om energiepositieve wijken financiële slagkracht te geven. Het Bellefleur project is daarvan een mooi voorbeeld.

13.30 Themasessie optie 2: Collectieve renovatie

Liesbet Boets van Renoseec - Domus Mundi komt de werking van Renoseec toelichten. Renoseec organiseert wijkrenovatieprojecten voor een mix van doelgroepen met een extra focus op de kwetsbaren. Ze trachten de renovatiegraad te verhogen door middel van het ontzorgen van de bouwheren en dit in samenwerking met de lokale besturen. Voorbeelden uit de praktijk zijn ‘Sint-niklaas renoveert!’ waarin een regulier traject wordt gecombineerd met een noodkooptraject.

Pieter Van den Steen (VITO/Energyville) sluit aan met het verhaal van het ICON project DITUR – Digital Twin for Upscaled retrofit, een door Vlaio ondersteund interdisciplinair onderzoeksprogramma dat VITO samen met andere private- en onderzoekspartners heeft ontwikkeld om data en algoritmes in te zetten zoals oa. 3D-modellen van woningen en energieverbruiksgegevens op straatniveau. Deze modellen kunnen gebruikt worden bij het maken van renovatiemasterplannen en hebben de ambitie om aan bewoners een op maat gemaakt renovatieplan op de lange termijn voor te stellen.

13.30 Themasessie optie 3: Hernieuwbare energie - Warmtenetten

Anton Gerits van REScoop Vlaanderen brengt nadien enkele praktijkvoorbeelden van warmtenetten die in voorbereiding en uitrol zijn bij hun lidcoöperaties. Hij deelt hierbij enkele waardevolle lessen om tot een succesvol warmtenet te komen.

Laurent Van Thournout van DAIKIN zoomt tot slot dieper in op de vraag hoe we met behulp van warmtepomptechnologie bij een renovatie kleinschalige warmtenetten kunnen uitbouwen.

14.25 Korte pauze & herverdeling themasessies

14.35 Themasessie optie 1: Financiering

Vlaanderen start met financiële ondersteuning en begeleiding op maat van VME’s die een renovatiemasterplan richting 2050 willen opmaken. Via een lopende aanbestedingsprocedure zullen hiervoor dit najaar raamcontracten tot eind 2025 worden afgesloten. Roel Vermeiren van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) licht toe wat VME’s kunnen verwachten en hoe het mechanisme werkt.

Aansluitend brengt Patrick Devos van Flux50 een presentatie over de positienota energiedelen die in de Focusgroep PED/EG opgemaakt is.

14.35 Themasessie optie 2: Collectieve renovatie

Vanuit de collectieve renovatie van een wijk in Holsbeek maakt Els Vanden Berghe (Flux50) duidelijk dat je met een aantal beperkte maatregelen al veel kan realiseren. Ze gaat dieper in op het renovatiemasterplan, de aanpak en learnings van dit project.

William Nelissen (Cordium) sluit hierop aan met een toelichting over de Sociale Energiesprong. Een project dat het ambitieus renoveren van sociale woningen in versnelling brengt en het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen wil klaarstomen voor de klimaatdoelstellingen van 2050.

14.35 Themasessie optie 3: Hernieuwbare energie - Zonnevelden

Bram Keymeulen van Flux 50 komt het oPEN Lab-project toelichten. Een gerenommeerd Europees Green Deal-project van 20 miljoen euro dat – naast in Tartu (EE) en in Pamplona (ES) – ook in Genk de komende jaren een unieke testsite voor energiepositieve wijken zal opbouwen.

Nadien werpen we de schijnwerpers op het thema van HE voorzieningen in collectieven en tertiaire gebouwen als elementair onderdeel van het masterplan.

15.40 Co creatiesessies

Geef de toekomst van PED's in Vlaanderen mee vorm en sluit aan bij een co creatiesessie naar keuze.

 • Thema 1: bouwteams aanpak bij collectieve renovatie
 • Thema 2: integratie van warmtepomptechnologie HT/LT
15.40 Netwerkdrink
Jouw bedrijf als sponsor van deze Expert Day? Ontdek de mogelijkheden!

Praktisch

Datum en tijdstip

Woensdag 26 oktober 2022

Onthaal met een drankje vanaf 8u30
Aanvang eerste sessie om 9u00
Lunch met vegetarische en veganistische opties
Einde voorzien om 17u30

💡
Permanente vorming voor EPB-verslaggevers
Deze studiedag is door VEKA goedgekeurd als permanente vorming voor EPB-verslaggevers voor 3u45 min.

Locatie‌

KAVA Congrescentrum‌ (KCC)
‌Consciencestraat 41‌ a
‌2018 Antwerpen

KCC is rechtstreeks bereikbaar via het openbaar vervoer (trein, tram en bus) maar heeft tegelijk een ruime parkeergarage voor fietsen en auto's (max. hoogte 2m10).

Kostprijs (vrijgesteld van btw)

 • Valorisatieleden Flux50: gratis
 • Medewerkers lokaal bestuur: € 50
 • Pixii-leden en Flux50 talentleden: € 180
 • Niet-leden: € 225

Leerkrachten derde graad van de afdeling Hout/Bouw kunnen zich gratis inschrijven via Constructiv.

Geniet 20 tot 30% korting op de deelnameprijs via de kmo-portefeuille.

Aantal uren opleiding = 4,5u

Uiterste inschrijvingsdatum: 24 oktober

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 oktober - 14:00

Cursusvoorwaarden

Klik verder voor meer informatie over de cursusvoorwaarden.