WOODinc

We bieden een ecologisch, eenvoudig, geprefabriceerd en uiterst snel te monteren bouwsysteem aan met ongeziene kwaliteit in houtbouw!

WOODinc
Bron: woodinc.be

Houtskelet is dé toekomst.

Houtskeletbouw wint overal in Europa terrein. Niet verwonderlijk: de uitstekende isolerende eigenschappen van hout helpen om de steeds strengere energienormen te behalen. Bouwen in houtskelet is dus bouwen met een visie op de toekomst.

De bouwsector dient zich dringend te herbronnen. De meeste aannemers zijn enkel maar bezig met hun orderboek vol te krijgen, denkend aan volume en marge. Ze vergeten zich te onderscheiden en zich te specialiseren of uniek te maken in hun vakterrein. Dit leidt tot enorme concurrentie en krimpende marges. Met als logisch gevolg en ook enige oplossing de vele overnames en de schaalvergrotingen.

Innovatieve aannemingsbedrijven hebben zich sterk gespecialiseerd en verticaal geïntegreerd in het bouwproces tot de productie toe van bouwproducten ofwel.... door zich uniek te maken via een systeembouw.

De bouwwereld gaat de volgende jaren met versneld tempo evolueren van een zéér arbeidsintensieve, en dus steeds meer onbetaalbaar, naar een meer geprefabriceerde en groenere bouwmethodiek. Doch mag in onze cultuur de individualiteit en flexibiliteit niet verloren gaan in deze zekere standaardisatie. Met andere woorden dient het antwoord gezocht te worden in geautomatiseerde, gepersonaliseerde volume productie-methodieken en dit niet met een mindere maar met een betere kwaliteit.

Tevens zijn er de bestaande tegengestelde belangen tussen de bouwheer-promotor, de aannemer en de eventuele latere gebruiker-huurder. Deze belangen zullen zich meer en meer verenigen in het DBFM-model en vanwege een overheid die steeds meer en meer privé-partners zoekt. Dit kan wanneer snelheid, kwaliteit en prijs zich verenigen in een bouwsysteem: STRUCTUREZ.

Visbeekstraat 26
2300 Turnhout
België
www.woodinc.be