Techlink

Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & HVAC) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een sterke plaats te behouden in een sector in transitie.

Techlink
Bron: techlink.be

De werking berust op een sterke nationale structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, Sectorcomités en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).

Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied, cao onderhandelingen en lobbying, is Techlink met haar passie en ervaring, dé vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt.

Joseph Chantraineplantsoen 1
3070 Kortenberg
België
www.techlink.be