ROOILIJN

ROOILIJN is in de eerste plaats een team: een kleine multiprofessionele groep die de verscheidenheid aan opdrachten en schaalniveaus binnen een nauwe samenwerking op een ontwerpmatige, polyvalente en diepgaande wijze benadert.

ROOILIJN
Bron: rooilijn.be


Gitschotellei 248
2140 Antwerpen
België
rooilijn.be